PIL חבילת ההדרכה וההטמעה של

 הוא שתוכלו לקבל ערך מיידי מהמערכת ותהליך ההטמעה יהיה קצר ופשוט PILכל הרעיון ב 

:החבילה כוללת

מקימה את סביבת העבודה שלכם, משתמשים ומשתתפים PIL 

מגדירה עבורכם את הצק’ליסט ויוצרת עבורכם תכנית עבודה בסיסית PIL

המבוססת על המקובל, אותה תוכלו להתאים לצרכים שלכם 

 פגישות הדרכה והטמעה אשר יתקיימו במהלך השבועות הראשונים לאחר תחילת התקשרות 

מפגש רביעי

מודול 
דירקטוריון

מפגש שלישי

עבודה עם
שותפי הארגון

מפגש שני

ניהול משימות והשלמת הטמעת החובות

מפגש ראשון

היכרות עם המערכת, הגדרת החובות והמשימות

מועדי הפגישות ייקבעו מראש, עד שני שינויים בלו”ז ההטמעה ללא חיוב נוסף

תמיכה והדרכה נוספת עד 3 שעות ללא חיוב נוסף

 

טיפול בתקלות- תמיכה שוטפת בימים א’-ה’ בין השעות 09:00-18:00
service@globalpil.comיש לפנות ל 

 

!ותהנו מהמערכת שלנו כבר מהיום הראשון PILהצטרפו ל 

ניתן לתאם איתנו את הפגישות באופן עצמי כאן