מדיניות פרטיות

מהי מדיניות הפרטיות?

פיל מרקטפלייס בע”מ (“מפעילת השירות” או “אנחנו”) מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר ואת פרטיות הלקוחות והמשתמשים המורשים ב-“Global PIL” – המערכת המקוונת לחיפוש ולניהול רגולציה (“המערכת”).
האתר פועל בכתובת https://il.globalpil.com (“האתר”) והוא משמש גם כשער גישה למערכת. המערכת והאתר, לרבות המידע והשירותים הניתנים באמצעותם, ייקראו להלן יחדיו: “השירות”.
מפעילות השירות מחויבת להגן ולשמור על פרטיות לקוחות ומשתמשי השירות (“אתה” או ה”לקוח”) ועל המידע האישי שהם מוסרים לנו.
מדיניות הפרטיות בשירות (“המדיניות”) נועדה כדי ליידע וללמד אותך לגבי הדרך שבה אנו אוספים, מנהלים, מאחסנים ומשתמשים במידע אישי שאתה מוסר לנו באמצעות השירות, או שאנו אוספים בעת שאתה משתמש באתר או במערכת. עליך תמיד לנקוט משנה זהירות ולהפעיל שיקול דעת בעת שאתה מוסר מידע אישי שעלול לזהות אותך או אחרים.
המדיניות היא חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש בשירות ומהצעת המחיר. מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והיא מתייחסת לכל המינים במידה שווה. כל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים, לפי העניין.
הביטוי מידע “מידע אישי” במדיניות משמעו כל מידע או נתונים על אדם, המזהים אותו, או שניתן באופן סביר להשתמש בהם כדי לזהות את אותו אדם, כגון שם מלא, כתובת דוא”ל, מספר טלפון, מספר תעודת זהות, כתובת, תפקיד, פרטי תשלום וכיו”ב.

מסירת פרטים ומידע אישי למפעילת השירות

הצעת המחיר – הצעת המחיר עליה תחתום מול מפעילת השירות כוללת בעיקר את התנאים המסחריים להתקשרות, אך נבקש ממך להשלים בה גם פרטי הלקוח ואיש קשר מטעמו. ככל שהלקוח הוא אדם פרטי, פרטים אלה יכללו גם את מספר תעודת הזהות של הלקוח ופרטים ליצירת קשר, כגון טלפון, דוא”ל וכתובת. בנוסף, נבקש ממך למסור גם את פרטי יצירת הקשר של איש הקשר מטעם הלקוח, ואתה מאשר שקיבלת את הסכמתו המפורשת לכך.

האתר – ‘גלישה’ באתר וצפייה בתכנים המתפרסמים בו – אינם כרוכים ברישום או במסירת פרטים ומידע אישי. עם זאת, מדורים שונים באתר, כגון ההצטרפות לרשימת הדיוור של מפעילת השירות, יצירת קשר מול מפעילת השירות, או האפשרות לקבוע שיחת הדגמה מול נציגי השירות – כרוכים ברישום וולונטרי קצר, הכולל מסירת פרטים אישיים, כגון שם מלא, תפקיד, טלפון, כתובת דוא”ל, תחומי עניין, ופרטים נוספים לפי הצורך. תוכל להשלים את הפעולה המקוונת בכל אחד מהמקרים האלה לאחר מסירת הפרטים המתבקשים במהלכה. שדות החובה יסומנו במפורש.

המערכת – הכניסה למערכת תתאפשר ללקוחות רשומים ולמשתמשים מורשים מטעמם בלבד, וזאת באמצעות הזנת פרטי גישה שתמסור מפעילת השירות ללקוח. פרטי הגישה עשויים לכלול את כתובת הדוא”ל ומספר הטלפון שמסר הלקוח. אנו עשויים להשתמש בכתובת הדוא”ל ומספר הטלפון אף לצורך משלוח הודעות אימות וזיהוי מעת לעת.

לאחר שתאשר את הצעת המחיר, מפעילת השירות תשלח אליך קישור לטופס מקוון, בו תוכל להזין את פרטי המשתמשים המורשים מטעמך, לרבות שם מלא, טלפון וכתובת דוא”ל, כדי שנוכל למסור להם את פרטי הגישה לשירות. לאחר כניסתו הראשונה למערכת של כל משתמש רשום, הוא יידרש להשלים את תחום העיסוק שלו ואת מספר תעודת הזהות.

בנוסף, מערכות הנהלת החשבונות שלנו יישמרו את היסטורית התשלומים של הלקוח עבור השימוש במערכת ואמצעי התשלום ששימשו אותו לצורך כך.

מידע ומסמכים שתטען למערכת – ככל שתטען מידע ומסמכים מטעמך למערכת, הם עשויים לכלול מידע אישי. למען הסר ספק, מפעילת השירות אינה אוספת מידע אישי כלשהו ממידע ומסמכים שתטען למערכת.

יצירת קשר – במידה שאתה מעוניין ליצור עמנו קשר, בכל נושא, ובאמצעות כל אחת מדרכי יצירת הקשר המפורטות במדיניות זו, נאסוף לרוב את פרטי הזיהוי שלך ופרטים ליצירת קשר עמך, כמו גם מידע ראשוני על אופי פנייתך.

אינך חייב לפי חוק למסור לנו את פרטי המידע האישי המתוארים במדיניות זו. מסירתם תלויה בהסכמתך וברצונך החופשי. מסירת מידע שגוי או אי-מסירת המידע שהתבקש, עלולים למנוע ממך את האפשרות להשלים את הפעולה המבוקשת, לרבות רישום למערכת, לפגוע באיכות השירות הניתן לך וכן לפגוע ביכולת ליצור איתך קשר במידת הצורך.

כאשר אתה מעביר לנו מידע אישי של צדדים שלישיים – ובפרט רשימת המשתמשים המורשים – עליך ליידע אותם בדבר מסירת פרטיהם למפעילת השירות והלקוח מאשר ומצהיר כי קיבל את הסכמתם המפורשת של המשתמשים המורשים למסירת המידע האישי עליהם למפעילת השירות לצורך שימוש בו בהתאם למדיניות זו, ובפרט הסדרת רישומם לשירות. 

מידע שאנו אוספים בזמן שאתה משתמש בשירות

בעת שתשתמש באתר, או במערכת, אנו עשויים לאסוף מידע על נוהגיך ביחס לשימוש בהם, לרבות מידע או תכנים שקראת, העמודים שבהם צפית, שאילתות חיפוש שביצעת, השירותים המקוונים והמדורים שעניינו אותך, תכיפות השימוש בהם, מקום המחשב ונתוני כתובת האינטרנט (IP address) שבאמצעותם ניגשת לשירות, סוג מערכת ההפעלה המשמשת אותך, סוג מכשיר הקצה שברשותך ועוד. בנוסף, מפעילת השירות רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם השימוש בשירות, כגון Google Analytics ו-Power BI.

כיצד אנו משתמשים במידע אישי?

מפעילת השירות תשתמש בפרטים ובמידע האישי שתמסור, ובפרטים שהיא תאסוף בעת שתשתמש בשירות, בהתאם להוראות מדיניות זו או לפי הוראות כל דין, למטרות הבאות –
• כדי לאפשר לך להשתמש באתר, במערכת, בתכונותיהם, ובשירותים השונים שהם מציעים, ובכלל זה לאפשר לך גישה לשירותים אלה ולאפשר למפעילת השירות לספק לך את השירותים הללו;
• כדי לזהות אותך או לאמת את זהותך קודם לכניסה לשירות, או במהלך כניסות חוזרות שלך לאזורים הטעונים הרשמה;
• לצורך הסדרת תשלום התמורה עבור השימוש במערכת;
• כדי לשפר ולהעשיר את השירות והתכנים בו ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות הלקוחות וציפיותיהם וכן לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את מפעילת השירות לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית;
• כדי לאפשר לך להתאים את השירות להעדפותיך;
• כדי לשלוח אליך מעת לעת מידע בדבר שירותי ותכני המערכת, שירותי ופעילויות מפעילת השירות, דברי פרסומות, הודעות בדיוור ישיר, סקרים, עלוני מידע וכיו”ב. מידע כאמור עשוי להיות פרסומי באופיו והוא עשוי להישלח אליך בכתב, באמצעות מסרונים, הודעות דוא”ל, או בדרך אלקטרונית אחרת, כמפורט בהרחבה בתנאי השימוש של השירות;
• ליצירת קשר איתך כשאנחנו סבורים שקיים צורך בכך;
• לשם תפעולו התקין ופיתוחו של השירות, לרבות תמיכה טכנית ושירות לקוחות;
• כדי לאכוף את הוראות המסמכים המחייבים, על-מנת למלא אחר דרישות כל חוק, תקנה או דבר חקיקה אחר;
• לכל מטרה אחרת המפורטת במדיניות או באילו מהמסמכים המחייבים.

מסירת המידע האישי

את המידע האישי שתמסור לנו, או שנאסוף, לא נמסור, נמכור, או נשתף עם צדדים שלישיים, ללא הסכמתך, אלא במקרים שלהלן –
• אנו רשאים ועשויים לשתף מידע אישי עם צדדים שלישיים מטעמנו, המסייעים לנו בתפעול השירות או באספקת השירותים הניתנים לך, כגון קבלני משנה. צדדים שלישיים אלה רשאים להשתמש במידע האישי שלך ולעבד אותו רק ככל הדרוש לביצוע השירותים שהם מספקים לנו, ועליהם לנקוט באמצעי אבטחת מידע על מנת להגן ולשמור בסודיות על המידע האישי שלך;
• אם תפר את הוראות תנאי השימוש בשירות או אילו מהמסמכים המחייבים, או אם תבצע באמצעות השירות, או בקשר עמו, פעולות הנחזות על ידי מפעילת השירות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
• אם יתקבל בידי מפעילת השירות צו שיפוטי, או דרישה של רשות המוסמכת לכך, המורה לה למסור את פרטיך או את המידע האישי הנוגע אלייך, לצד שלישי או לרשות הרלבנטית;
• בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין מפעילת השירות, או מי מטעמה;
• לצורך מסירת ושיתוף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים במפעילת השירות וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי. מפעילת השירות לא תחשוף בפני גורמים אלה ביודעין את זהותך ללא הסכמתך;
• אם מפעילת השירות תארגן את פעילותה או את פעילות השירות במסגרת אחרת, וכן במקרה שמפעילת השירות תשנה את המבנה המשפטי של התאגדותה, לרבות במקרה בו תעביר את פעילותה, או חלק ממנה, לצד שלישי – נהיה זכאים להעביר לגוף הנוסף או החדש העתק מן המידע האישי על אודותיך ובלבד שגוף זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות זו;

היכן נשמר המידע?

המידע שמפעילת השירות אוספת נשמר במאגרי המידע של מפעילת השירות, אותם היא מאחסנת אצל ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע (כמו AWS), שעשויים להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל. מידע נוסף, כמפורט במדיניות זו, נאסף ונשמר על ידי חברות אחרות (כדוגמת חברות סטטיסטיקה, וכיו”ב). אף הן יכולות לשמור את המידע מחוץ לגבולות המדינה. הסכמתך למדיניות זו מעידה גם על הסכמתך, מהווה גם הסכמה לשמירת המידע בחו”ל ולהעברתו מחוץ לגבולות ישראל.

אבטחת מידע

מפעילת השירות מייחסת חשיבות גבוהה לאבטחת המידע במערכותיה. לשם שמירת המידע וההגנה עליו, מפעילת השירות מפעילה מערכות, יישומים ונהלים לאבטחת המידע, המיועדים למזער את הסיכונים מפני גניבה, פגיעה, אובדן או גישה בלתי מורשית למידע. עם זה, יישומים אלה אינם מבטיחים באופן מוחלט שמידע אישי לא ייחשף או ייגנב ממאגרי המידע. לכן, מפעילת השירות אינה מתחייבת, ואינך יכול באופן סביר לצפות לכך, שהשירות ומערכות המידע המשמשות את מפעילת השירות יהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בעצם השימוש בשירות אתה מודע ומסכים למגבלות אלו.

'עוגיות'(Cookies) בשירות

אנו משתמשים ב’עוגיות’ בשירות. Cookies (‘עוגיות’) הם קבצי טקסט שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי השירות. חלק מה-Cookies יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן (Session Cookies) ואחרים ישמרו על גבי הכונן הקשיח במכשיר הקצה המשמש אותך, וייעשה בהם שימוש כאשר תשוב ותבקר בשירות (Persistent Cookies). ה-Cookies יכולים להכיל מידע מגוון כדוגמת מידע על הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית בשירות, מהיכן הגעת אל האתר, המידע שאתה מבקש לראות באזור האישי, ועוד.
אם אתה מעדיף כי לא יאוחסנו Cookies על גבי מכשיר הקצה שלך, תוכל לשנות את הגדרות הדפדפן כדי לדחות סוגי Cookies מסוימים, או להסירם באופן ידני. עם זאת, לאחר דחיית ה-Cookies או מחיקתם ממכשיר הקצה, ייתכן ולא תוכל להפיק את מירב התועלת מהשירותים הניתנים לך על ידי מפעילת השירות, לרבות שירותי המערכת, או שחלק משירותים אלה לא יהיו זמינים עבורך או תואמים להעדפותייך.

ערוצי מדיה חברתית

השירות כולל גם הפניות לערוצי מדיה חברתית שונים של מפעילת השירות, כגון העמודים שמפעילה מפעילת השירות ב- Facebook, YouTube, LinkedIn ועוד. תשומת ליבך כי השימוש ברשתות חברתיות ושירותים מקוונים כאמור הוא חיצוני ונפרד לשירות וכפוף לנוהגי הפרטיות של אותם שירותים ולמדיניות הפרטיות של כל שירות כאמור. מדיניות זו אינו חלה על פעילותן של רשתות חברתיות אלה או כל שירות מקוון שמפעיל צד שלישי.

זכות לעיין במידע ותיקון המידע

לפי חוק הגנת הפרטיות, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב, או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחוק אותו. אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות. על סירוב של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות הללו.
בנוסף, אם המידע שבמאגרי המידע של מפעילת השירות משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר (“פניה בדיוור ישיר”), כי אז אתה זכאי לפי חוק הגנת הפרטיות לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. מפעילת השירות תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בפניות בדיוור ישיר.

שינויים במדיניות זו

מפעילת השירות רשאית לשנות מעת לעת את תנאיה של מדיניות זו (כפי שהיא רשאית לשנות כל אחד מהמסמכים המחייבים, כמפורט בהרחבה בתנאי השימוש).

פנה אלינו / מסור דיווח על פגיעה בפרטיות

אם אתה סבור כי פרטיותך נפגעה במהלך השימוש בשירות, וכן במידה ויש לך כל שאלה, הצעה, תלונה ועוד בנוגע למדיניות זו, או נוהגי הפרטיות של מפעילת השירות, אנא פנה אלינו באמצעות כל אחת מדרכי יצירת הקשר הבאות, ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם –
• דואר-אלקטרוני: service@globalpil.com;
• טופס יצירת הקשר המקוון בעמוד הבית של האתר;
• דואר: פיל מרקטפלייס בע”מ – מרחוב המקובלים 5, הרצליה 4644719.