מערכת הרגולציה שעובדת בשבילכם

הדירקטוריון של הגוף המפוקח אחראי לפקח על יישום הוראות הרגולציה.

בשל כך, הגוף המפוקח מדווח לדירקטוריון בנושאי רגולציה עשרות או מאות פעמים בשנה.

ברוב החברות, המעקב אחרי החובה לדווח דיווחים שונים מתבצעת באמצעות אקסלים או תזכורות ביומן.

הדירקטורים והדירקטוריות מתקשים לעקוב אחר המקור והסיבה לדיווח

ושינויי הרגולציה התכופים גורמים לעדכון רב בנושאים ומקשים על הניהול.

PIL מפתחת רשימות מוכנות של חובות הדיווח המוטלות על הדירקטוריון לפי הרגולציה הרלוונטית.

PIL מעדכנת את לקוחותיה בכל שינוי רגולציה המחייב שינוי או תוספת דיווח

ומעמידה כלים חכמים לניהול סדרי היום של הישיבות

כך שהחשיפה להפרת הרגולציה על ידי הדירקטוריון מצומצמת למינימום האפשרי.

צ'קליסטים דיווחים לדירקטוריון של PIL

צ’קליסט ייעודי לפי סוג הגוף המפוקח המכיל רשימה מפורטת של חובות הדיווח

הקמת ישיבות, ניהול סדר היום והמסמכים, מקושרים ישירות לרגולציה הרלוונטית

משימות מעקב אחר החלטות, מעקב, תיעוד ודיווח

רישום נוכחות משתתפים וחישוב גמול בהתאם לתקנות הגמול לדירקטור בחברה ציבורית

דאשבורד דיווחים לניהול תכנית העבודה של הדיווחים לדירקטוריון והוועדות

מפסיקים לנהל ממשל תאגידי ברגולציה באמצעות אקסל, תיקיות ותזכורות ביומן

כיצד מסייעת מערכת PIL בהתמודדות עם עומס סיכוני הממשל התאגידי של הדירקטוריון?

הקטנה משמעותית של

הסיכון לפספוס או השמטה

של עדכון או הוראת רגולציה

תוכנית עבודה בדוקה בפיקוח מומחים, בשילוב ‘חכמת ההמונים’ של המשתמשים הרבים בה

חיסכון חודשי של עשרות

שעות חיפוש, איתור,

מיון ועבודה ידנית

נמצאת בשימוש רשות ניירות ערך

זכתה במענק חדשנות במסגרת תכנית
הפיילוטים של רשות ניירות ערך

רוצים להתקדם לסטנדרט החדש בעולם הרגולציה?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!