גם בניהול הציות אפשר לראות את האור

 

עוד כמה ימים מגיע חג חנוכה, חג האור.

בתקופה כזו, בתוך החשיכה שאנו חיים בה, אנחנו מחפשים לראות קצת אור.

לקוחה שלנו המנהלת את הציות והדיווח במערכת PIL כבר למעלה משנה וחצי

שיתפה אותנו בטקסט מתוך “דוח על הציות בחברה” אשר הוגש לדירקטוריון:

 

“במהלך שנת 2022 רכשה החברה רישיון משתמש למערכת ציות ייעודית “PIL” המרכזת את כל הוראות הציות וחובות הדיווח החלות על החברה. בעקבות רכישת המערכת שונתה מתודולוגיית העבודה של הציות, ואינה מבוססת עוד סקרי ציות ייעודיים מכוח חוזרים ספציפיים, זאת בשל היכולת להקיף כמות הוראות גדולה יותר הנוגעת לכלל תחומי הפעילות ועיסוקיה של החברה.

המתודולוגיה של ניהול הציות מתבססת על מידע הרגולציה המצוי במערכת PIL ומתעדכן על ידי PIL באופן שוטף. ניהול הציות של החברה מתבצע על גבי המערכת תחילה בשלב הגדרת תכנית העבודה במערכת ולאחר מכן ביישום השוטף בהתאם להגדרות שנעשו במערכת.

כחלק מתכולת מערכת PIL אשר הוטמעה בחברה נכללת גם רשימת כל הדיווחים הנדרשים לרגולטורים כחלק מהוראות הרגולציה. בעקבות המעבר לשימוש במערכת, חובות הדיווח אינן מנוהלות עוד בקובץ אקסל הנתון לטעויות אנוש, וחלף זאת מנוהלות במערכת המרכזת את כל ההוראות העדכניות ביותר החלות על החברה תוך הגדרת התדירות הנדרשת לדיווח והקפצת משימות במועד הנדרש. הממונה על הציות מקבלת תזכורות אוטומטיות למייל שלה ובעקבות כך מוודאה עמידה במתכונת הדיווח ובמועד הדיווח, תוך תיעוד דבר הדיווח במערכת לצורך מעקב רציף ואיכותי. בכל שינוי רגולציה בדרישות הדיווח, החברה מקבלת התראה מ-PIL ומעדכנת את תכנית הדיווח בהתאם לצורך.”

 

הלקוחה מעידה לא רק על ירידה בעומסים ותחושת שליטה מלאה בתכנית העבודה ויישומה, אלא גם הערכה רבה מהדירקטוריון וההנהלה על הניהול המקצועי והאחראי.

לנו זה עשה אור בעיניים.

גם אצלכם אפשר להדליק אור עם PIL.

חג אורים שמח!