החיים והמוות ביד הלשון (ולא בהקשר המלחמה)

נכתב ע”י עו”ד ענר ברגר עבור PIL. 

 

בחודש אוקטובר 23, בצל אירועי המלחמה חלף בשקט יחסי גזר דין דרמטי בנושא שימוש במידע פנים.

דניאל בירנבאום – המנכ”ל לשעבר של סודה סטרים, חברה ציבורית, נשלח למאסר בפועל עקב משפט אחד שאמר למקורבת – סמוך לפרסום התוצאות הכספיות של החברה ובעת שכיהן כמנכ”ל החברה – לפיו “אם יש לה כספים פנויים – זה זמן טוב להשקיע במניות החברה”. מקבלת ה”טיפ” השקיעה בעקבותיו במניות סודה סטרים והרויחה כסף רב. גם המנכ”ל – נותן הטיפ וגם המקבלת נחקרו והעמדו לדין בבית המשפט המחוזי.

הנה פרטים:

בית המשפט המחוזי בתל אביב הרשיע באוקטובר 2023 (ת”פ 61866-12-21) את המנכ”ל לשעבר של סודה סטרים, דניאל בירנבאום, אדם רב פעלים ורב זכויות, במסירה חד פעמית של מידע פנים וגזר עליו מאסר בפועל של 60 יום, קנס כספי של 50 א’ ₪ ומאסר על תנאי. המאסר הוא בפועל ולא בעבודות שירות.
ההרשעה היתה במסגרת עסקת טיעון לאחר הליך גישור ממושך.

תשומת הלב לנקודות הבאות בקשר עם המקרה (הכל לפי פסק הדין והסדר הטיעון):

• ההרשעה היתה בגין מסירת חוות דעת כללית (“אם יש לה כספים פנויים – זה זמן טוב להשקיע במניות החברה”) למקורבת של המנכ”ל לגבי כדאיות ההשקעה במניות החברה, שנעשתה בסמוך לפרסום התוצאות העסקיות הצפויות של החברה. באותה תקופה היה משא ומתן על עסקת מכר מניות סודה סטרים לפפסי. המנכ”ל אכן הואשם שמסר גם מידע פנים בקשר לעיסקה זו – אבל השאלה אם מסירת המידע על עיסקת פפסי הקרובה היתה מסירת מידע פנים ( בהתחשב במה שדווח עד אז לגבי העיסקה המתרקמת) היתה שנויה במחלוקת בין הצדדים, לא הוכרעה והמנכ”ל לא הורשע בה.

• מדובר בכשלון אחד שנקבע שנעשה – לפי הסדר הטיעון – בנסיבות של שכרות של הנאשם. למנכ”ל אין הרשעות קודמות. לזכותו מעשי תרומה רבים לחברה.

• המנכ”ל לא הרוויח רווח כספי ממסירת המידע והוסכם בהסדר הטיעון כי הזהיר את המקורבת שלא לעשות שימוש במידע פנים שסיפר לה.

• מדובר בתקדים של ענישה במאסר בפועל של מוסר מידע פנים שלא נהנה כספית מהשימוש. מקרה קודם לפני כמה שנים התיחס לשימוש של איש הפנים במידע לטובתו האישית (משנה למנכ”ל אלספק שרכש עבור עצמו מניות לפני דיווח מהותי של החברה ונדון למספר חודשי מאסר).

• נגד המקורבת הוגש כתב אישום נפרד בגין שימוש במידע פנים. המקורבת הודתה בחקירה – אבל היא טוענת שההודאה הוצאה ממנה שלא כדין והתיק מתנהל בבית המשפט המחוזי בתל אביב (ת”פ 61890-12-21) .

כמה מלים לגבי ההסדר בחוק לגבי איסור שימוש במידע פנים:

חוק ניירות ערך קובע שני איסורים לגבי מידע פנים :

איסור עשיית עיסקה – לדירקטורים ונושאי משרה אחרים וגם מי שחשוף למידע פנים (כולל בני משפחה שלהם) אסור – בתקופה בה יש בידי מי מהם (או בידי החברה) מידע פנים, לבצע כל עיסקה או פעולה בנייר הערך של החברה, כל עוד המידע לא דווח כדין על ידי החברה. האיסור חל גם על מי שקיבל את המידע מאיש פנים, גם אם המקבל אינו בעל תפקיד או עובד החברה.

איסור מסירת מידע או חוות דעת – אסור לכל מי שמחזיק במידע פנים של חברה מסוימת למסור אותו הלאה לאדם אשר הוא יודע, או יש יסוד סביר להניח, כי יעשה שימוש במידע הפנים או ינצל את חוות הדעת לצורך עסקה או ימסור אותה לאחר. בנוסף, אסור למי שחשוף למידע פנים לתת חוות דעת לגבי ניירות הערך של החברה. במקרה שלנו בו האמירה לפיה כדאי לרכוש מניות החברה בנקודת הזמן המסוימת – הקימה עבירה של שימוש במידע פנים..
הפרת כל אחד מהאיסורים הללו יכולה להקים עבירה פלילית או הפרה מנהלית וגם עילת תביעה אזרחית להשבת הרווחים עקב ההפרה.

איך נמנעים מסיכון כזה?
להזהר, לשמור על “טווחי בטיחות” ולשאול . בפרט, מקפידים, בתקופה לפני פרסום דוחות כספיים או כאשר יש ברשותכם או ברשות החברה מידע פנים אחר, שלא לבצע עיסקה או פעולה בניירות ערך של חברות שאתם בעלי תפקיד בהן או חשופים למידע פנים לגביהן (“תקופת האפלה”/ “סגירת חלון” – בין אם הודיעו לכם ובין אם לא הודיעו לכם על הגבלה כאמור) וכן להקפיד לא להעביר מידע או חוות דעת על החברה בתקופה בה יש ברשותכם מידע פנים. תמיד רצוי לקבל יעוץ פרטני ממומחה לדבר.

האמור לעיל הוא תאור כללי של הדין ואינו יעוץ משפטי פרטני. כל מקרה כמובן צריך בחינה בנסיבותיו.

 

עו”ד ענר ברגר, ממשרד ענר ברגר עו”ד, בעל ותק של מעל ל-30 שנים ובעל נסיון נרחב בתחום המסחרי, בחברות ובניירות ערך. עו”ד ברגר מייעץ בנושאי שוק ההון, ממשל תאגידי, ארגון מבנים קונצרניים ובין חברתיים, קוד אתי, מדיניות תגמול, תכניות אכיפה ועניינים קשורים.