מי מפקח על המפקח?

פברואר 2024

 

מי מפקח על המפקח?

גם הרגולטורים, כמו רשות שוק ההון, מפוקחים ע”י אחרים.

לפני כשבועיים היה זה תורו של מבקר המדינה

לפרסם דו”ח ביקורת בן 172 עמודים על

רשות שוק ההון, הביטחון והחיסכון.

מבלי להיכנס לעומק סעיפי הביקורת,

רצינו להציג חמש מחשבות על רגולציה.

 

מבקר המדינה העניק לדו”ח את הכותרת

“היבטים בהתמודדות עם יוקר המחייה”,

כותרת המניחה שלרגולציה יש השפעה מכרעת

על חשבון ההוצאות של הציבור.

המלצות המבקר מתמקדות בסעיפים

שיצמצמו את הוצאות המבטחים,

יגבירו את התחרות ויקלו את יוקר המחייה.

הדו”ח מספק לנו הצצה למשאבים של רשות שוק ההון 

בהשוואה לרגולטורים אחרים

כולל סעיפים כמו שכר ממוצע, תקציב וכו’.

המבקר נכנס לסעיפים הללו כי 

הם משפיעים על מעמד רשות שוק ההון בעיני הגופים המפוקחים, 

וכפי שמראה הגרף הבא, 

התקציב לעובד ברשות הוא 

כמחצית מהתקציב לעובד ברשות ניירות ערך 

ושליש מהתקציב לעובד בבנק ישראל. 

המבקר סבור כי לנתונים אלו 

יש השפעה מכרעת על האפקטיביות של עבודת הרשות 

ועל היכולת שלה להתמודד עם 

אתגרי הפיקוח הנדרשים בתחום סבוך ודינמי זה.

לצורך הביקורת, המבקר שלח שאלונים

ל-55 גופים מוסדיים אבל רק 35 השיבו לשאלון.

מעניין האם שיעור ההיענות הנמוך

נובע מאמון נמוך הקיים היום בקרב הציבור במוסדות המדינה,

כמו בית המשפט העליון, מבקר המדינה,

היועצת המשפטית לממשלה וגופים דומים

אשר מטרתם לבקר את פעילות המדינה.

 

המבקר התייחס לסוגיית הקודקס

וכתב כי “היעדר קודקס שלם,

לצד פרסומם של חוזרים והוראות בתחומים השונים

מחוץ לקודקס, מביא לאי-בהירות

בדבר האסדרה החלה על הגופים המוסדים“.

בדו”ח אף מובאת תגובת הגופים המוסדיים לנושא:

נסיים בנתון נוסף, לא מפתיע,

המשקף את הכאב והאתגר של

המוסדיים ביישום רגולציה.

המוסדיים חושבים כי קיים עודף רגולציה עצום (!?)

נראה שהמוסדיים מרגישים שהם טובעים ברגולציה,

ובאמת, לא פעם אני שומעת בפגישות עם לקוחות

טענות שזה תפקיד המדינה להנגיש רגולציה,

ובכך הרגולטורים מאלצים את המוסדיים להשקיע כסף

כדי להתמודד עם האתגר הזה.

זה המצב בכל מדינות העולם,

גם במתקדמות ביותר בהנגשת רגולציה,

כמו אוסטרליה או בריטניה.

 

המדינה לא מנגישה רגולציה משתי סיבות:

ראשית,

הרגולטור לא מכיר את הכאב והאתגר

שמייצרת הרגולציה, מאחר ובדר”כ לא היה קודם בצד המפוקח.

שנית,

הרגולטורים לא תופסים את תפקידם

כמי שצריך לסייע לגופים המפוקחים לעמוד בהוראות הרגולציה.

 

זו אחת הסיבות לגידול העצום בשוק ה-Reg-Tech,

טכנולוגיות לרגולציה.

במקום שבו יש ואקום ביורוקרטי ואתגר ניהול ידע,

הטכנולוגיה מצליחה לייצר פתרונות יעילים.

 

תוכלו לעיין בדו”ח המלא פה (לינק מצורף),

 

ונסיים בתפילה לבשורות טובות ולחזרת החטופים במהרה,

מורלי וצוות PIL