גידול של כ-200% בהוראות הרגולציה של רשות שוק ההון ב-2020

?אז מה היה לנו השנה

.בשנת 2020 חלה עלייה של 200% בכמות פרסומי הרגולציה של רשות שוק ההון הביטוח והחיסכון

 

 במהלך 2020 פורסמו עלידי רשות שוק ההון בסה”כ 195 הסדרות וזאת לעומת 98 PIL על פי נתוני

 הסדרות אשר פורסמו במהלך 2019. רק 43 הסדרות נוגעות לנושאי הקורונה באופן ישיר, ומכאן שיש גידול

של 55%  שלא נובע ישירות ממשבר הקורונה. מהנתונים גם עולה כי פורסמו 75 טיוטות ו-60 הסדרות סופיות, כך שלמרבית ההסדרות המתפרסמות קודמת לפחות טיוטה אחת ואף יותר. 147 הסדרות חלות על חברות הביטוח

.ואילו 87 הסדרות בלבד על חברות מנהלות של קופות גמל וקרנות פנסיה

 

במהלך 2020 פורסמו רק 7 עדכונים למהדורות הקודקס (זאת ביחס ל-12 פרסומי מהדורות קודקס בשנת 2019)

.ו-6 עדכונים של תקנות ביטוח וגמל ביחס לעדכון תקנות אחד בלבד ב-2019

 

 -ביחד להתפלגות הפרסומים בתחומים השונים עולה נתון יוצא דופן בתחום ביטוחי הבריאות PIL מבדיקת

בשנת 2020 פורסמו 28 הסדרות בתחום זה  לעומת -6 פרסומים בלבד בשנת 2019. המספרים משקפים את

מדיניות ראש הרשות, ד”ר ברקת, לערוך שינויים רבים בהסדרי הרגולציה בתחום הבריאות אשר נקבעו על ידי

.קודמתו לתפקיד, דורית סלינגר

בתחום חסכון ארוך טווח, חלה ירידה ביחס לשנת 2019 בכמות ההסדרות ( 22  בשנת 2019 לעומת 19 בשנת 2020), אך  ירידה זו אינה מדוייקת, מאחר ורשות שוק ההון מסווגת  לעיתים קרובות הסדרות בתחום חסכון ארוך טווח לנושא ‘גופים מוסדיים’ (כמו לדוגמא השינויים שנעשו לאחרונה בנושא מסלולי השקעה בקופות גמל אשר

.(סווגי לנושא גופים מוסדיים

 

בשנת 2020 פורסמו על ידי רשות שוק ההון 57 הסדרות בנושא גופים מוסדיים ביחס ל-30 אשר פורסמו בשנת 2019. במסגרת הסדרות אלו טופלו נושאים כמו שינוי הנחיות ביחס להצגת מוצרי הביטוח באזור האישי, עדכון

.חוזר יישוב תביעות ופניות הציבור, עדכונים שונים לחוזר דירקטוריון גוף מוסדי בשל הקורונה ועוד 

 

בשנת 2020 פורסמו על ידי רשות שוק ההון 21 מכתבים לגופים מוסדיים. מכתבים אלו נשלחו אל הגופים המוסדיים ישירות בנושאים שונים כמו: מדד הסולידריות בביטוח רכב ובביטוח עסק, סיכוני סייבר, דיווחים שונים

.אשר נדרשו מהגופים ביחס לניהול משבר הקורונה, חריגי ביטוח משנה ביחס לקורונה ועוד

 

החלה PIL-נתון זה לא ניתן להשוואה ביחס לשנים קודמות מאחר ומסמכים אלו אינם מופיעים במאגר ציבורי ו

.לתעדם החל מפברואר השנה, עם העלייה לאוויר של מערכת חיפוש הרגולציה

.הקימה ומתפעלת מתחילת 2020 מערכת חיפוש חכמה לרגולציה של רשות שוק ההון PIL

המערכת מחפשת מילות חיפוש חופשיות בכל המסמכים של הסדרות שוק ההון ומציגה את ההסדרות הרלוונטיות

.תוך קישור וחיבור הסדרות רלוונטית

שולחת עדכוני רגולציה למנויים אשר ביניהם נמנות כבר חברות ביטוח רבות, סוכנויות ביטוח, משרדי PIL

.עו”ד ורוא”ח, ועוד

 

שירותים נוספים בנושאי רגולציה וציות לחברות ביטוח, קרנות פנסיה ומוסדות פיננסיים PIL בשנה הקרובה תשיק

.בסקטורים נוספים

ניתן למצוא את כל מסמכי ההסדרות הרלוונטיים בקלות

.PIL רבה במערכת חיפוש הרגולציה של

נהנים באופן שוטף משירות עדכוני רגולציה PIL לקוחות

.עדכני, ידידותי ונוח בהתאם לצרכיהם