קיבלנו את הנתונים הנדרשים לצורך חישוב רמת האבטחה הנדרשת ממאגר המידע.

ברגעים הקרובים יישלח אליך מייל עם התוצאה בהתאם למחשבון PIL.

שמחנו לעמוד לרשותך!