ניהול ידע

איך אתם משמרים את הידע

?שנצבר אצלכם בתחום הרגולציה

 

האם אתם מצליחים לאתר מידע ייחודי

?שיש לכם בתחומי הרגולציה במערכות הקיימות שלכם

 

האם אתם משתמשים עדיין בתיקיות ובקבצי

?אקסל ומזינים ידנית לתיקיות שלכם רגולציות רלוונטיות

עושה לכם סדר ברגולציה PIL

איך אתם משמרים את הידע שנצבר אצלכם בתחום

?הרגולציה

 

האם אתם מצליחים לאתר מידע ייחודי שיש לכם

?בתחומי הרגולציה במערכות הקיימות שלכם

 

האם אתם משתמשים עדיין בתיקיות ובקבצי אקסל

?ומזינים ידנית לתיקיות שלכם רגולציות רלוונטיות

עושה לכם סדר ברגולציה PIL

: PIL פתרון ניהול הידע של

דאטה רגולציה רלוונטי לכם במערכת חיפוש חכמה המאפשרת איתור מלא ומדויק של הוראות רגולציה

מידע מלא, מטויב ואיכותי ביותר ברגולציה של רשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון, הרשות לניירות ערך והפיקוח על הבנקים

אפשרות לשמור מסמכים שלכם קשורים להוראות הרגולציה השונות ולשתף בידע הנצבר במשרד בתחום

חיפוש חכם במסמכי הרגולציה שלכם לאיתור מהיר של ידע משרדי בתחום הרגולציה

פלטפורמה חדשנית בענן, מאובטחת בתקנים המחמירים, משודרגת בתהליך תמידי

עלות חודשית קבועה, ללא עלות התקנה, הטמעה, או עלות פיתוח נוספת

:PIL היתרונות של

ניהול הידע שנצבר אצלכם וניצול

מקסימלי של הידע הקיים

חיסכון של עד 80% בזמן חיפוש

הטמעה בתוך כמה שעות עבודה

ממשק משתמש חדשני, נוח ויעיל

פלטפורמה מבוססת ענן

ומאובטחת בתקנים המחמירים

חיפוש חכם במסמכי

הרגולציה ובכל המסמכים

שלכם המצויים בפלטפורמה

מחיר חודשי קבוע, ללא עלויות נוספות

של התקנה, הטמעה או פיתוח

 -הרגולציה הופכת מנטל לנכס PIL עם

ואתם מפחיתים סיכונים וחוסכים זמן וכסף

 נמצאת בשימוש הרשות לניירות ערך PIL מערכת חיפוש הרגולציה של 

.במסגרת פיילוט במימון רשות החדשנות

נמצאת בשימוש PIL מערכת חיפוש הרגולציה של

 הרשות לניירות ערך במסגרת פיילוט במימון

.רשות החדשנות

רשות ניירות ערך

צרו קשר

service@globalpil.com