שותפי תכנון

(Design Partners)

כדי שהמוצרים שלנו יהיו מתאימים, אפקטיביים ויקלו על כל העוסקים בציות

.בארגון, אנחנו מאמינים בפיתוח יחד עם לקוחות נבחרים

פותחה תוך התייעצות עם גורמי מקצוע רבים, התנסות וקבלת משובים PIL הפלטפורמה של

.באופן שוטף ושדרוג הפלטפורמה כל הזמן בהתאם למשובי המשתמשים

:אנחנו גאים בשותפי התכנון שלנו

כדי שהמוצרים שלנו יהיו מתאימים, אפקטיביים ויקלו על כל העוסקים בציות בארגון, אנחנו מאמינים בפיתוח יחד עם

.לקוחות נבחרים

 

פותחה תוך התייעצות עם גורמי PIL הפלטפורמה של

מקצוע רבים, התנסות וקבלת משובים באופן שוטף ושדרוג

.הפלטפורמה כל הזמן בהתאם למשובי המשתמשים

 

:אנחנו גאים בשותפי התכנון שלנו

בית השקעות IBI

פיתוח מודול צ’קליסט ומשימות ויצירת צ’קליסט לתאגיד מדווח ומנהלי תיקי השקעות 

דרושים: שותפי תכנון

רוצים לשתף פעולה עם חברת סטארט-אפ ייחודית שפועלת בזירה המוכרת לכם ומפתחת פתרונות חכמים וחדשניים עם לקוחות? חושבים על צ’קליסט שעדיין אין לפיל? רוצים להיות חלק מחדשנות בעולם הציות? רוצים ליצור את הצ’קליסט שישמש את כל העוסקים בתחום שלכם

 

הצ’קליסט שניצור יחד ישרת את התחום המקצועי שלכם, יתוחזק וינוהל על ידי פיל, כולל כל עדכוני הרגולציה המחויבים וישמש עוד לקוחות רבים שיתרמו גם הם לאיכות הצ’קליסט והדיוק שלו

פנו אלינו ונשמח להציע לכם תנאים ייחודים ולייצר איתכם צ’קליסט איכותי עדכני וחדשני. שותפני התכנון זוכים לתנאים עסקיים ייחודיים ונהנים מהובלה בתחומם

רוצים לשתף פעולה עם חברת סטארט-אפ ייחודית שפועלת בזירה המוכרת לכם ומפתחת פתרונות חכמים וחדשניים עם לקוחות? חושבים על צ’קליסט

רוצים להיות חלק מחדשנות בעולם ?PIL-שעדיין אין ל

הציות? רוצים ליצור את הצ’קליסט שישמש את כל

?העוסקים בתחום שלכם

 

הצ’קליסט שניצור ביחד ישרת את התחום המקצועי

כולל כל עדכוני ,PIL שלכם, יתוחזק וינוהל על ידי

הרגולציה המחויבים וישמש עוד לקוחות רבים

.שיתרמו גם הם לאיכות הצ’קליסט והדיוק שלו

 

פנו אלינו ונשמח להציע לכם תנאים ייחודיים ולייצר איתכם צ’קליסט איכותי עדכני וחדשני. שותפי תכנון זוכים לתנאי עסקיים ייחודיים ונהנים מהובלה בתחומם

צרו קשר