גמול PIL

תואם רגולציה, מהימן ומהיר!

כל חברה ציבורית וגוף מוסדי כפופים לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני)התש”ס 2000     בעת חישוב הגמול יש לוודא כי הסכומים הינם בהתאם לקבוע בתקנות – בהתאם לדרגת החברה, לטווחי המינימום והמקסימום שנקבעו וגם צמודים למדד המחירים לצרכן. ת

היום חישוב זה מבוצע באמצעות אקסל או כלים ידניים אחרים החושפים את הגוף
המפוקח לטעויות, הפרות רגולציה ובזבוז זמן רב! ת

עם PIL זה סיפור אחר לחלוטין. 

מבצע חישוב אוטומטי של הגמול הרבעוני PIL גמול

המגיע בהתאם לכל הפרמטרים המותרים ונותן לכם את התוצאה המהימנה, הבטוחה,ת
המדוייקת והמהירה ביותר שניתן לקבל

גמול PIL כולל:

בדיקת תקינות הסכומים בהתאם לתקנות והמדד

חישוב הגמול אוטומטית לפי רישום השתתפות

שליפת מכתבי פירוט לדירקטורים

תיעוד מלא של המידע במקום אחד נגיש

יתרונות השימוש בגמול PIL:

תואם רגולציה

מהימן ומדויק

מהיר ונגיש

אל תמשיכו לבד- קחו PIL!