עושים סדר ברגולציה

לחברות ציבוריות

הרגולציה בתחום ניירות ערך כוללת אלפי מסמכים רלוונטיים

?איך מתעדכנים?איך מנהלים את הידע

?איך מתמצאים במאות חובות הדיווח והטפסים

.ללא תשובה טובה החברה שלך בסיכון מהותי

פיתחה כלי טכנולוגי מתקדם לשיפור הכלים PIL 

.הקיימים להתמודדות עם סיכוני הרגולציה

חברות החברות באיגוד החברות
:הציבוריות מקבלות

PIL מנוי למערכת חיפוש הרגולציה של 

לתחום ניירות ערך כולל עדכוני רגולציה עד ליום 31.5.2023

עבור תאגיד מדווח PIL גישה לצ’קליסט של

.ללא עלות לתקופה של 60 יום ממועד ההרשמה

דאטה עדכני
ואיכותי

ממשק ידידותי
וחדשני

חיפוש חכם
ומהיר

קבלת עדכוני רגולציה ישירות למייל(כולל חוקים ותקנות רלוונטיים, לרבות טיוטות)

הסדרות קשורות מוצגות על פני ציר זמן

שמירה למועדפים

חיפוש מורפולוגי בכל ההסדרות של רשות ני”ע

ריכוז כל התוצאות על עמוד אחד

יכולות סינון מתקדמות

 PIL הנחה של 10% ברכישת מודולים נוספים במערכת  

הטבות אלו ינתנו גם גם לחברות ציבוריות המצטרפות כחברות חדשות באיגוד עד ליום 31.5.2023

;לבין החברה הציבורית PIL ההתקשרות נעשית ישירות בין 

.איגוד החברות הציבוריות אינו מהווה צד לעסקה.אין לאיגוד ולא תהיה לו כל חבות או אחריות ישירה או עקיפה בקשר עם ההתקשרות, התוכנה או כל מתן שירות נלווה לה

.תהא הצד אליו תפנה החברה הציבורית PIL בכל טענה ו/או דרישה ביחס לתוכנה ו/או כל שירות הנלווה לה