נותני שירותים פיננסיים

פתרון שלם לרגולציה שלכם -PIL

?משחיתים זמן יקר על מעקב הוראות רגולציה לציות ודיווח

?משחיתים זמן יקר על מעקב הוראות רגולציה לציות ודיווח

?הולכים לאיבוד במאגר ידני של סקרי ציות, דוחות בקרה, דיווחים והוראות רגולציה

?הולכים לאיבוד במאגר ידני של סקרי ציות, דוחות בקרה, דיווחים והוראות רגולציה 

?מנהלים את רשימות הדיווחים לדירקטוריון והועדות באמצעות תזכורות ביומן ואקסל

?מנהלים את רשימות הדיווחים לדירקטוריון והועדות באמצעות תזכורות ביומן ואקסל 

PIL במקום “להמציא גלגל” לבד- קחו

עבור נותן שירותים פיננסים PIL הצ’קליסט של

כולל את חובות הציות והדיווח הנגזרות מהרגולציה

:הפתרונות שלנו לנותני שירותים פיננסיים

PIL Brief

רק עדכוני הרגולציה הרלוונטים לכם

מקיף, כולל, עדכני והכי נוח שיש

מהדורות מסומנות שינויים

PIL Search

חיפוש חכם בכל הסדרות רשות שוק ההון

סינון ההסדרות הרלוונטיות בשניות

שמירה למועדפים

PIL Task

ניהול משימות ותזכורות 

שמירת מסמכים ותיעוד דיווחים

שיתוף ידע ועבודת צוות

PIL Checklist

 רשימה מתעדכנת של חובות דיווח וציות

הגדרת החובות בהתאם לצרכים 

בכל שינוי בצ’קליסט PIL עדכון של

PIL Doc

שמירת מסמכים תוך שיוך לרגולציות הרלוונטיות

חיפוש חכם ומהיר בכל המסמכים הנטענים

PIL Board

ניהול ישיבות, משתתפים, פרוטוקולים, מעקב אחר החלטות

אינטגרציה מלאה של סדר היום לצ’קליסט ולהסדרות

חיפוש חכם במסמכי הישיבות

Premium

Standard

Basic

רשות שוק ההון-PIL Search
רשות שוק ההון -PIL Brief
נותן שירותים פיננסיים -PIL Checklist
PIL Task
PIL Docs
PIL Board
כולל חבילת הדרכה והטמעה

צרו קשר