לחברת ביטוח BEST PRACTICE

?משחיתים זמן יקר על מעקב הוראות רגולציה לציות ודיווח

?משחיתים זמן יקר על מעקב הוראות רגולציה לציות ודיווח

?הולכים לאיבוד במאגר ידני של סקרי ציות, דוחות בקרה, דיווחים והוראות רגולציה

?הולכים לאיבוד במאגר ידני של סקרי ציות, דוחות בקרה, דיווחים והוראות רגולציה 

?עדיין מנהלים את רשימות הדיווחים לדירקטוריון והועדות באמצעות תזכורות ביומן ואקסל

?עדיין מנהלים את רשימות הדיווחים לדירקטוריון והועדות באמצעות תזכורות ביומן ואקסל 

?מתעדים את מסמכי הרגולציה השונים בהתאם לחוזרים המתעדכנים תכופות בתיקיות אישיות

?מתעדים את מסמכי הרגולציה השונים בהתאם לחוזרים המתעדכנים תכופות בתיקיות אישיות 

?עוקבים ידנית אחרי מעקב ביצוע החלטות של ועדות החברה

?עוקבים ידנית אחרי מעקב ביצוע החלטות של ועדות החברה 

.זה סיפור אחר לחלוטין PIL עם

:מציעה פתרונות לחברות ביטוח PIL 

צרו קשר

service@globalpil.com