הופכת את הציות בחברת ביטוח PIL

מנטל לנכס

?משחיתים זמן יקר על מעקב הוראות רגולציה לציות ודיווח

?משחיתים זמן יקר על מעקב הוראות רגולציה לציות ודיווח

?הולכים לאיבוד במאגר ידני של סקרי ציות, דוחות בקרה, דיווחים והוראות רגולציה

?הולכים לאיבוד במאגר ידני של סקרי ציות, דוחות בקרה, דיווחים והוראות רגולציה 

?עדיין מנהלים את רשימות הדיווחים לדירקטוריון והועדות באמצעות תזכורות ביומן ואקסל

?עדיין מנהלים את רשימות הדיווחים לדירקטוריון והועדות באמצעות תזכורות ביומן ואקסל 

?מתעדים את מסמכי הרגולציה השונים בהתאם לחוזרים המתעדכנים תכופות בתיקיות אישיות

?מתעדים את מסמכי הרגולציה השונים בהתאם לחוזרים המתעדכנים תכופות בתיקיות אישיות 

?עוקבים ידנית אחרי מעקב ביצוע החלטות של ועדות החברה

?עוקבים ידנית אחרי מעקב ביצוע החלטות של ועדות החברה 

 כל חברת ביטוח, חייבת לעמוד בכללי הציות והדיווח לרגולציה. על אף שמדובר באלפי פריטים המדווחים ונבדקים בכל שנה, בחברות ביטוח רבות עדיין נעשה שימוש בכלי עבודה ידניים אשר משחיתים זמן עבודה יקר של עובדים ומנהלים מקצועיים וחושפים את החברה להפרות רגולציה וקנסות

.זה סיפור אחר לחלוטין PIL עם

:מציעה פתרונות לחברות ביטוח PIL 

!חדש

PIL עץ הקודקס של

צרו קשר