חברות החברות באיגוד החברות הציבוריות מקבלות

PIL מנוי למערכת חיפוש הרגולציה של

*!ללא עלות

:יש להשלים את הפרטים הבאים PILלקבלת מנוי ל

מנוי יחיד לשימוש במערכת חיפוש הרגולציה לתחום ניירות ערך כולל עדכוני רגולציה*

החל מיום ההצטרפות ועד ליום   30.04.2023 בתוספת 60 יום התנסות בצ’קליסט תאגיד מדווח