לומדות

ומבחני ידע

בביטוח וחיסכון

עולם הביטוח הוא עולם מורכב שמכיל כמויות אדירות של ידע. העוסקים בו נדרשים להבין את החוקים

.הקיימים ברמה טובה מספיק כדי לדעת ליישם אותם במגוון מצבים ותחת מורכבויות שונות

 

Lemonade לצד המורכבות, בשנים האחרונות עבר שינוי משמעותי על התחום. עלייתן של חברות כמו 

סימנה מגמה של הצורך בהתחדשות, הפשטה והנגשה של תחום הביטוח, שיצא לו שם של תחום סבוך

.וקשה להבנה

 

הדרישה הגוברת להנגשת ידע ביטוחי קיימת לא רק מול הלקוחות, אלא גם בקרב אנשי המקצוע. הצורך

להקנות ולשמר ידע מקצועי עדכני ורלוונטי בקרב העובדים והעובדות גדל. מצד שני, התחרות הקשה

.בתחום מצריכה שמירה על עלויות נמוכות וחיסכון במשאבים

 

כלי העבודה העומדים כיום לרשותם של אנשי ונשות המקצוע בענף מיושנים ולא תואמים את

.היכולות הטכנולוגיות של המאה ה-21

עולם הביטוח הוא עולם מורכב שמכיל כמויות אדירות של ידע. העוסקים בו נדרשים להבין את החוקים הקיימים ברמה טובה מספיק כדי לדעת

.ליישם אותם במגוון מצבים ותחת מורכבויות שונות

לצד המורכבות, בשנים האחרונות עבר שינוי משמעותי

.על התחום

 

סימנה מגמה Lemonade עלייתן של חברות כמו

של הצורך בהתחדשות, הפשטה והנגשה של תחום הביטוח, שיצא לו שם של תחום סבוך וקשה להבנה. הדרישה הגוברת להנגשת ידע ביטוחי קיימת לא רק מול הלקוחות, אלא גם בקרב אנשי המקצוע. הצורך להקנות ולשמר ידע מקצועי עדכני ורלוונטי בקרב העובדים והעובדות גדל. מצד שני, התחרות הקשה בתחום מצריכה שמירה על עלויות נמוכות וחיסכון במשאבים. כלי העבודה העומדים כיום לרשותם של אנשי ונשות המקצוע בענף מיושנים ולא תואמים את

.היכולות הטכנולוגיות של המאה ה-21

?איך פותרים את הבעיה

.מפתחת פתרונות דיגיטליים להכשרה, ניהול ושימור ידע של אנשי מקצוע העוסקים בביטוח על תחומיו השונים PIL

 מערכות ותכנים דיגיטליים אליהם ניתן – SaaS (software as a service)  -הפתרונות מוצעים כ

.לגשת אונליין מכל מקום ובכל שעה. ללא צורך ברכישה והתקנה של מערכות כבדות ומסורבלות

 

.התכנים מוגשים בצורה אינטראקטיבית ונגישה ומעודכנים בכל רגע לפי דרישות הרגולציה

 

הפתרונות מתאימים לעסקים בכל קנה מידה, החל מעצמאיים ועצמאיות ועד לחברות המונות אלפי

.עובדים, הודות למודל תשלום המתבסס על מספר המשתמשים

מפתחת פתרונות דיגיטליים להכשרה, ניהול PIL

ושימור ידע של אנשי מקצוע העוסקים בביטוח על

.תחומיו השונים

 

Saas (softweare as -הפתרונות מוצעים כ

 מערכות ותכנים דיגיטליים אליהם ניתן – service)

לגשת אונליין מכל מקום ובכל שעה. ללא צורך

.ברכישה והתקנה של מערכות כבדות ומסורבלות

 

התכנים מוגשים בצורה אינטראקטיבית ונגישה

.ומעודכנים בכל רגע לפי דרישות הרגולציה

 

הפתרונות מתאימים לעסקים בכל קנה מידה, החל מעצמאיים ועצמאיות ועד לחברות המונות אלפי

עובדים, הודות למודל תשלום המתבסס על מספר

.המשתמשים

?מכשירים עובדים בתחום הביטוח

יש לנו פתרונות חכמים בשבילכם

מספקת לכם כלים חדשניים להכשרת עובדים לתחום הביטוח ולמיון PIL

.עובדים בתהליכי השמה של עובדים לתחום הביטוח

:התכנים שלנו

מבני ידע מקצועיים

למועמדים לעבודה

לומדת מבוא לביטוח

נושאי משרה

לומדת יסודות

הביטוח

צרו קשר