לחיפוש רגולציה PIL המערכת החכמה של

בתחום הביטוח, ההון והחיסכון

אצלנו מחפשים במהירות - וגם מוצאים בקלות

.מציעה לכם מאגר ידע של תחום הרגולציה ובו מערכת חיפוש חכמה בכל הוראות הרגולציה לתחום הביטוח והחיסכון PIL

.בנוסף, תוכלו לבחור לקבל עדכוני רגולציה מותאמים אישית ישירות למייל

 

מאגר הידע שלנו מתעדכן יומית וכולל הסדרות ישנות, הסדרות שבוטלו, קודקס הרגולציה, תקנות וכל הפרסומים

.הנוספים מאתר רשות שוק ההון

 

כל הסדרה במערכת החיפוש מוצגת תוך ההקשר המלא שלה – כחלק מציר זמן של ההסדרה כולל כל העדכונים

.שלה, אם היא קשורה לקודקס וגם אם היא מבוטלת

.תוצאות החיפוש מתקבלות תוך שניות בעמוד אחד ומייצרות רמת ודאות גבוהה ביותר

מציעה לכם מאגר ידע של תחום הרגולציה ובו PIL

מערכת חיפוש חכמה בכל הוראות הרגולציה לתחום

.הביטוח והחיסכון

בנוסף, תוכלו לבחור לקבל עדכוני רגולציה מותאמים אישית ישירות למייל. מאגר הידע שלנו מתעדכן יומית וכולל הסדרות ישנות, הסדרות שבוטלו, קודקס הרגולציה, תקנות וכל הפרסומים הנוספים מאתר רשות שוק ההון. כל הסדרה במערכת החיפוש מוצגת תוך ההקשר המלא שלה – כחלק מציר זמן של ההסדרה כולל כל העדכונים שלה, אם היא קשורה לקודקס וגם אםהיא מבוטלת. תוצאות החיפוש מתקבלות תוך שניות

.עמוד אחד ומייצרות רמת ודאות גבוהה ביותר

!חדש

PIL עץ הקודקס של

:PIL היתרונות של

חיבור בין כל גרסאות ההסדרה

קישור בין כל הגרסאות של אותה הסדרה

לפי סדר כרונולוגי להתמצאות נוחה, קישור

בין ההסדרות מבוטלות לבין הסדרות

שמחליפות אותן ולהיפך

הכול כלול

המאגר כולל את כל ההסדרות שבתוקף, ההסדרות הישנות, המבוטלות, הקודקס על מהדורותיו, התקנות ופרסומים אחרים על הרשות

חיפוש מורפולוגי חכם

חיפוש בכותרות וגם בתוך מסמכי

ההסדרה באמצעות מנוע מורפולוגי

 

חיפוש מונחים חלופיים

מילון מונחים מקצועי מוטמע מאפשר

למחפשים הרחבת תוצאות החיפוש על ידי

חיפוש ביטויים חליפיים

בחירת צורת חיפוש

בחירה בין חיפוש מורפולוגי חכם המרחיב

את תוצאות החיפוש ומקטין את הסיכון

לטעויות, לבין חיפוש מדויק

המאפשר מיקוד מהיר במה שמחפשים

כולל הסדרות שלא מצויות ברשת

המאגר כולל פרסומים של הרשות שאינם

מתפרסמים באתר רשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון

פורסמו ב-90 הימים האחרונים

תצוגת הסדרות שפורסמו ב-90 יום

האחרונים לפי סדר כרונולוגי

זמינות מסמכים

אפשר לצפות, להדפיס או

להוריד כל מסמך

סינון ומיון פשוטים ומהירים

-אפשרויות סינון מתקדמות תוך שניות

סיווג, סוג הסדרה, חלה על, נושא ותאריך

פרסום

PIL אתם מוזמנים להכיר גם את הפתרונות הייעודיים של 

צרו קשר