לחיפוש רגולציה PIL המערכת החכמה של

בתחום מערכת נתוני אשראי

אצלנו מחפשים במהירות - וגם מוצאים בקלות

PIL מציעה לכם מאגר ידע של תחום הרגולציה ובו מערכת חיפוש חכמה
בכל הוראות הרגולציה לתחום מערכת נתוני אשראי.
בנוסף, תוכלו לבחור לקבל עדכוני רגולציה מותאמים אישית ישירות למייל.
מאגר הידע שלנו מתעדכן יומית וכולל את כל הסדרות הממונה על נתוני האשראי, 

כולל חוקים, תקנות הוראות דיווח, חוזרים, מכתבים ועוד.
כל הסדרה במערכת החיפוש מוצגת תוך ההקשר המלא שלה –
כחלק מציר זמן של ההסדרה כולל כל העדכונים שלה.
תוצאות החיפוש מתקבלות תוך שניות בעמוד אחד ומייצרות רמת ודאות גבוהה ביותר.

מציעה לכם מאגר ידע של תחום הרגולציה ובו PIL

מערכת חיפוש חכמה בכל הוראות הרגולציה

.לתחום הבנקאות

בנוסף, תוכלו לבחור לקבל עדכוני רגולציה מותאמים אישית ישירות למייל. מאגר הידע שלנו מתעדכן יומית וכולל את כל ההסדרות מאתר הפיקוח על הבנקים, כולל חוקים, תקנות, נב”תים הוראות דיווח לציבור ולפיקוח, חוזרים, מכתבים ועוד. כל הסדרה במערכת החיפוש מוצגת תוך ההקשר המלא שלה – כחלק מציר זמן של ההסדרה כולל כל העדכונים שלה, אם היא קשורה לקודקס וגם אם היא מבוטלת. תוצאות החיפוש מתקבלות תוך שניות עמוד אחד ומייצרות רמת ודאות

.גבוהה ביותר

:PIL היתרונות של

הכול כלול

המאגר כולל את כל הוראות של הממונה על נתוני אשראי, שאלות ותשובות, חוזרים, מכתבים ועוד

חיפוש לפי מספר הוראה

חיפוש מורפולוגי חכם

חיפוש בכותרות וגם בתוך מסמכי

ההסדרה באמצעות מנוע מורפולוגי

 

סינון ומיון פשוטים ומהירים

אפשרויות סינון מתקדמות תוך שניות –

סיווג, סוג הסדרה, חלה על, נושא ותאריך פרסום

בחירת צורת חיפוש

בחירה בין חיפוש מורפולוגי חכם המרחיב

את תוצאות החיפוש ומקטין את הסיכון

לטעויות, לבין חיפוש מדויק

המאפשר מיקוד מהיר במה שמחפשים

חיבור בין גרסאות ההסדרות

קישור בין כל הגרסאות של אותה הסדרה

לפי סדר כרונולוגי להתמצאות נוחה, קישור

בין ההסדרות מבוטלות לבין

הסדרות שמחליפות אותן ולהיפך

פורסמו ב-90 הימים האחרונים

תצוגת הסדרות שפורסמו ב-90 יום

האחרונים לפי סדר כרונולוגי

זמינות מסמכים

אפשר לצפות, להדפיס או

להוריד כל מסמך

צרו קשר