הופכת את הציות בגוף המוסדי PIL

מנטל לנכס

?איך מתנהל אצלכם המעקב אחרי דיווחים תקופתיים לדירקטוריון ולוועדותיו

איך מתנהל אצלכם המעקב אחרי דיווחים

?תקופתיים לדירקטוריון ולוועדותיו

?’האם גם אתם עדיין משתמשים בתזכורות ידניות ביומן כדי לעמוד בהוראות חוזר ‘דירקטוריון גוף מוסדי

האם גם אתם עדיין משתמשים בתזכורות

ידניות ביומן כדי לעמוד בהוראות חוזר

?’דירקטוריון גוף מוסדי’

?איך אתם מתעדים את מסמכי דיווחי הרגולציה השונים לדירקטוריון בהתאם לחוזרים המתעדכנים תכופות

איך אתם מתעדים את מסמכי דיווחי

הרגולציה השונים לדירקטוריון בהתאם

?לחוזרים המתעדכנים תכופות

מצאתם את חוזר ‘אבטחת מידע’ אבל אתם לא בטוחים שאתם מסתכלים על הגרסה האחרונה

?והעדכנית שלו

מצאתם את חוזר ‘אבטחת מידע’ אבל אתם

לא בטוחים שאתם מסתכלים על הגרסה

?האחרונה והעדכנית שלו

כל חברת ביטוח חייבת לעמוד בכללי הציות לרגולציה ולספק דיווחים רבים לדירקטוריון ולוועדות

הדירקטוריון. דיווחים אלה תכופים וחוזרים ונובעים מהוראות חוזר דירקטוריון גוף מוסדי, חוזר אבטחת

מידע, חוזר מיקור חוץ ועוד. למרות שמדובר במאות דיווחים בשנה, בחברות ביטוח רבות עדיין נעשה שימוש

בכלי עבודה ידניים החושפים את החברה להפרות רגולציה וקנסות בשל אי דיווח לדירקטוריון ולוועדותיו

.בהתאם להוראות הרגולציה

כל חברת ביטוח חייבת לעמוד בכללי הציות לרגולציה ולספק דיווחים רבים לדירקטוריון ולוועדות הדירקטוריון. דיווחים אלה תכופים וחוזרים ונובעים מהוראות חוזר דירקטוריון גוף מוסדי, חוזר אבטחת מידע, חוזר מיקור חוץ ועוד. למרות שמדובר במאות דיווחים בשנה, בחברות ביטוח רבות עדיין נעשה שימוש בכלי עבודה ידניים החושפים את החברה להפרות רגולציה וקנסות בשל אי דיווח לדירקטוריון

.ולוועדותיו בהתאם להוראות הרגולציה

.זה סיפור אחר לחלוטין PIL עם

אנחנו מספקים לכם פלטפורמה דיגיטלית וכלים חכמים לניהול

:הרגולציה והציות במינימום זמן, סיכונים ועלויות

אנחנו מספקים לכם פלטפורמה דיגיטלית וכלים חכמים לניהול

,הרגולציה והציות במינימום זמן

:סיכונים ועלויות

.צ’קליסט ייעודי הכולל את חובות הדיווח החלות על תאגיד מדווח לדירקטוריון וועדותיו

הרשימה נערכה תוך התייעצות עם משפטנים ומומחים בתחום הרגולציה ומתוך היכרות

.מעמיקה עם דרכי הפעולה של מזכירות חברה וציות בחברת ביטוח

צ’קליסט ייעודי הכולל את חובות הדיווח החלות על תאגיד מדווח לדירקטוריון

וועדותיו. הרשימה נערכה תוך התייעצות עם משפטנים ומומחים בתחום הרגולציה ומתוך היכרות מעמיקה עם דרכי הפעולה של מזכירות חברה וציות

.בחברת ביטוח

PIL מערכת חיפוש חכמה ומאגר ידע דינמי שמתעדכן באופן שוטף על ידי

.עם כל שינוי ברגולציה

מערכת חיפוש חכמה ומאגר ידע דינמי שמתעדכן באופן שוטף על

עם כל שינוי ברגולציה PIL ידי

אוטומציה של משימות הציות

אינטגרציה מלאה בין משימות הציות שלכם בחברה, מסמכי הרגולציה

.שלכם ודאטה הרגולציה הגנרי

:PIL היתרונות של

צ’קליסטים שפותחו תוך הקפדה על

בהירות והנגשה ומתוקפים על ידי גופים

מוסדיים רבים בתהליך של חוכמת

ההמונים

צ’קליסטים שפותחו תוך הקפדה על בהירות והנגשה ומתוקפים על ידי גופים מוסדיים רבים בתהליך של חוכמת ההמונים

מערכת חיפוש חכמה ומאגר ידע דינמי

שמתעדכן באופן שוטף על ידי

עם כל שינוי ברגולציה PIL

מערכת חיפוש חכמה ומאגר ידע דינמי שמתעדכן באופן שוטף על

עם כל PIL ידי

שינוי ברגולציה 

הטמעה בתוך כמה שעות עבודה

חיפוש חכם במסמכי הרגולציה

ובכל המסמכים שלכם שנמצאים

בפלטפורמה

חיפוש חכם במסמכי הרגולציה ובכל המסמכים שלכם שנמצאים בפלטפורמה

ניהול הידע של הגוף המוסדי

עם שותפי הציות

פלטפורמה שמאפשרת תיעוד מלא

של כל פעילויות הדיווח בגוף המוסדי

על גבי הפלטפורמה

פלטפורמה שמאפשרת תיעוד מלא של כל פעילויות הדיווח בגוף המוסדי על גבי הפלטפורמה

מחיר חודשי קבוע, ללא

עלויות נוספות של התקנה, הטמעה

או פיתוח

מחיר חודשי קבוע, ללא עלויות נוספות של התקנה, הטמעה או פיתוח

ממשק משתמש חדשני, נוח ויעיל

פלטפורמה מבוססת ענן

ומאובטחת בתקנים המחמירים

:כוללת PIL המערכת של

PIL Search

חיפוש חכם בכל הסדרות רשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון

איתור רגולציות רלוונטיות תוך שניות

שירות עדכוני רגולציה בהתאמה אישית

PIL Checklist

רשימה מתעדכנת של חובות הדיווח

הגדרת החובות בהתאם לצורכי הגוף המוסדי

הפעלת תזכורות אוטומטיות לדיווח

PIL Task

ניהול משימות ותזכורות

שמירת מסמכים ותיעוד הדיווחים

שיתוף ידע ועבודת צוות

צרו קשר

service@globalpil.com