הופכת את הציות בסוכנות הביטוח PIL

מנטל לנכס

?מודעים לכמות גדלה והולכת של קנסות בעקבות הפרות רגולציה המוטלים על סוכנויות ביטוח

מודעים לכמות גדלה והולכת של

קנסות בעקבות הפרות רגולציה

?המוטלים על סוכנויות ביטוח

?יש לכם בסוכנות רשימה של הרגולציות החלות עליכם

יש לכם בסוכנות רשימה של

?הרגולציות החלות עליכם

?איך אתם בודקים שהסוכנות עומדת בהוראות הרגולציה שמתחייבות מחוזר השירות

איך אתם בודקים שהסוכנות עומדת בהוראות הרגולציה שמתחייבות מחוזר

?השירות

מתי פעם אחרונה עשיתם סקר ציות? ואם עשיתם, איך נשמר התיעוד ואיך נוהל המעקב

?אחר משימות ביחס לשיפורים שנדרשו

מתי פעם אחרונה עשיתם סקר ציות? ואם עשיתם, איך נשמר התיעוד ואיך נוהל המעקב אחר משימות ביחס לשיפורים

?שנדרשו

?מחפשים את חוזר ‘צירוף לביטוח’ ולא בטוחים שאתם מחזיקים את הגרסה האחרונה

מחפשים את חוזר ‘צירוף לביטוח’ ולא בטוחים שאתם מחזיקים את הגרסה

?האחרונה

?האם אתם מקבלים עדכונים של כל הרגולציה הרלוונטית לכם

האם אתם מקבלים עדכונים של כל

?הרגולציה הרלוונטית לכם

.זה סיפור אחר לחלוטין PIL עם

אנחנו מספקים לכם פלטפורמה דיגיטלית וכלים חכמים לניהול

:הרגולציה והציות במינימום זמן, סיכונים ועלויות

.צ’קליסט ייעודי הכולל את חובות הציות והדיווח החלות על סוכנות ביטוח

הצ’קליסט הורכב תוך התייעצות עם משפטנים ומומחים בתחום הרגולציה ומתוך

.היכרות מעמיקה עם דרכי הפעולה של סוכנות ביטוח

  עם כל שינוי ברגולציה PIL מערכת חיפוש חכמה ומאגר ידע דינמי שמתעדכן באופן שוטף על ידי 

אוטומציה של משימות הציות ותזכורות אוטומטיות

אינטגרציה מלאה בין משימות הציות שלכם בחברה, מסמכי הרגולציה שלכם ודאטה הרגולציה הגנרי

:PIL היתרונות של

הצ’קליסט מנגיש את הוראות

הרגולציה באופן מעשי ופשוט

מעודכן בכל עת וקל להתמצאות

מעודכן בכל עת וקל להתמצאות

הטמעה פשוטה ומהירה

פלטפורמה מבוססת ענן

ומאובטחת בתקנים המחמירים

ניהול הידע של התאגיד

בצורה מרוכזת וכוללת

פתרון מקצה לקצה לנושאי ממשל תאגידי

מחיר חודשי קבוע

 

מחיר חודשי קבוע

 

ממשק משתמש חדשני, נוח ויעיל

:כוללת PIL המערכת של

PIL Brief

שירות עדכוני רגולציה בהתאמה אישית

מקיף, כולל, עדכני והכי נוח שיש

PIL Search

חיפוש חכם בכל הסדרות רשות ניירות ערך

איתור רגולציות רלוונטיות תוך שניות

PIL Task

ניהול משימות ותזכורות 

שמירת מסמכים ותיעוד דיווחים

שיתוף ידע ועבודת צוות

PIL Checklist

רשימה מתעדכנת של חובות דיווח

הגדרת החובות בהתאם לתאגיד 

הפעלת תזכורות אוטומטיות לדיווח

PIL Doc

שמירת מסמכים תוך שיוך לרגולציות הרלוונטיות

חיפוש חכם ומהיר בכל המסמכים הנטענים

?איך מצטרפים

Standard

Basic

ביטוח וחיסכון-PIL Search
הסדרות ביטוח וחיסכון -PIL Brief
סוכנות ביטוח -PIL Checklist
PIL Task
PIL Docs
כולל חבילת הדרכה והטמעה

?מכשירים עובדים בתחום הביטוח

יש לנו פתרונות חכמים בשבילכם

מספקת לכם כלים חדשניים להכשרת עובדים לתחום הביטוח ולמיון PIL

.עובדים בתהליכי השמה של עובדים לתחום הביטוח

:התכנים שלנו

מבני ידע מקצועיים

למועמדים לעבודה

לומדת מבוא לביטוח

נושאי משרה

לומדת יסודות

הביטוח

צרו קשר