עבור הדירקטוריון וועדותיו BEST PRACTICE

בתאגיד בנקאי

?איך מתנהל אצלכם המעקב אחרי דיווחים תקופתיים לדירקטוריון ולוועדותיו

איך מתנהל אצלכם המעקב אחרי דיווחים

?תקופתיים לדירקטוריון ולוועדותיו

?האם גם אתם עדיין משתמשים בתזכורות ידניות ביומן כדי לעמוד בהוראות נב”ת 301 – דירקטוריון

האם גם אתם עדיין משתמשים בתזכורות ידניות ביומן כדי לעמוד בהוראות

?נב”ת 301 – דירקטוריון

?איך אתם מתעדים את מסמכי דיווחי הרגולציה השונים לדירקטוריון בהתאם לנב”תים המתעדכנים תכופות

איך אתם מתעדים את מסמכי דיווחי הרגולציה השונים לדירקטוריון בהתאם

?לנב”תים המתעדכנים תכופות

תאגיד בנקאי חייב בדיווחים רבים לדירקטוריון ולוועדות הדירקטוריון. דיווחים אלו תכופים וחוזרים ונובעים

.מהוראות נב”ת 301 – דירקטוריון, נב”ת 310 – טכנולוגיות מידע, ועוד

למרות שמדובר במאות דיווחים בשנה, בתאגידים רבים עדיין נעשה שימוש בכלי עבודה ידניים החושפים

.את החברה להפרות רגולציה וקנסות בשל אי דיווח לדירקטוריון וועדותיו בהתאם להוראות הרגולציה

תאגיד בנקאי חייב בדיווחים רבים לדירקטוריון ולוועדות הדירקטוריון. דיווחים אלו תכופים וחוזרים ונובעים מהוראות נב”ת 301 – דירקטוריון, נב”ת 310 -טכנולוגיות מידע, ועוד. למרות שמדובר במאות דיווחים בשנה, בתאגידים רבים עדיין נעשה שימוש בכלי עבודה ידניים החושפים את החברה להפרות רגולציה וקנסות בשל אי דיווח לדירקטוריון וועדותיו בהתאם להוראות

.הרגולציה

.זה סיפור אחר לחלוטין PIL עם

אנחנו מספקים לכם פלטפורמה דיגיטלית וכלים חכמים לניהול

:הרגולציה והציות במינימום זמן, סיכונים ועלויות

צ’קליסט ייעודי הכולל את חובות הציות והדיווח החלות על תאגיד בנקאי לדירקטוריון וועדותיו. הצ’קליסט הורכב תוך התייעצות עם משפטנים ומומחים בתחום הרגולציה .ומתוך היכרות מעמיקה עם דרכי הפעולה של מזכירות חברה וציות בתאגיד בנקאי

ניהול סדר יום לישיבות הדירקטוריון וועדותיו מתוך הצ’קליסט

PIL מערכת חיפוש חכמה ומאגר ידע דינמי שמתעדכן באופן שוטף על ידי

.עם כל שינוי ברגולציה

אוטומציה של משימות הציות

אינטגרציה מלאה בין משימות הציות שלכם בחברה, מסמכי הרגולציה שלכם ודאטה הרגולציה הגנרי

:PIL היתרונות של

חיפוש חכם במסמכי הרגולציה

ובכל המסמכים שלכם שנמצאים

בפלטפורמה

ניהול הידע במשותף

עם שותפי הציות

הטמעה בתוך כמה שעות עבודה

מחיר חודשי קבוע, ללא

עלויות נוספות של התקנה, הטמעה

או פיתוח

הכל במקום אחד ובממשק

משתמש חדשני, נוח ויעיל

פלטפורמה מבוססת ענן

ומאובטחת בתקנים המחמירים

:כוללת PIL המערכת של

PIL Search

חיפוש חכם בכל הסדרות המפקח על הבנקים

איתור רגולציות רלוונטיות תוך שניות

שירות עדכוני רגולציה בהתאמה אישית

PIL Checklist

רשימה מתעדכנת של חובות הדיווח

הגדרת החובות בהתאם לצורכי התאגיד הבנקאי

הפעלת תזכורות אוטומטיות לדיווח ובקרה

PIL Task

שיתוף ידע ועבודת צוות

שמירת מסמכים ותיעוד הדיווחים והבקרות

ניהול משימות ותזכורות

PIL Board

ניהול ישיבות דירקטוריון וועדותיו, זימון משתתפים, פרוטוקולים, סדר יום

אינטגרציה מלאה בין הצ’קליסט לסדר היום בישיבה לצורך תיעוד מלא של עמידה ברגולציה

ממשק ידידותי לשימוש שותפי הציות בארגון וחברי הדירקטוריון

צרו קשר

service@globalpil.com