הופכת את הציות במנהלי תיקי השקעות PIL

מנטל לנכס

?’מתי בדקתם לאחרונה את העמידה שלכם בהוראות חוזר ‘הוראה לבירור צרכים

מתי בדקתם לאחרונה את העמידה שלכם

?’בהוראות חוזר ‘הוראה לבירור צרכים

?כיצד תועדה הבדיקה וכיצד מנוהלים המעקבים אחר יישום המלצות ובדיקות חוזרות

כיצד תועדה הבדיקה וכיצד מנוהלים

המעקבים אחר יישום המלצות ובדיקות

?חוזרות

?האם אתם יכולים לאתר את השאלות ותשובות בנוגע ל’הסדרת העיסוק’ בניהול תיקי השקעות

האם אתם יכולים לאתר את השאלות

ותשובות בנוגע ל’הסדרת העיסוק’ בניהול

?תיקי השקעות

?איפה נמצאת רשימת הבדיקות שאתם מבצעים לעמידה בהוראות ‘גילוי נאות’ ללקוח בתהליך ההצטרפות

איפה נמצאת רשימת הבדיקות שאתם

‘מבצעים לעמידה בהוראות ‘גילוי נאות

?ללקוח בתהליך ההצטרפות

גם אתם משתמשים עדיין בתיקיות ובקבצי אקסל ומזינים ידנית לתיקיות שלכם רגולציות

?רלוונטיות ומבצעים מעקבי ביצוע באמצעות היומן

גם אתם משתמשים עדיין בתיקיות קבצי

אקסל ומזינים ידנית לתיקיות שלכם רגולציות רלוונטיות ומבצעים מעקבי ביצוע באמצעות

?היומן

מודעים לקנסות והעיצומים ההולכים וגדלים על מנהלי תיקי השקעות במקרה של הפרת

?רגולציות אלו

מודעים לקנסות והעיצומים הולכים וגדלים

על מנהלי תיקי השקעות במקרה של הפרת

?רגולציות אלו

.זה סיפור אחר לחלוטין PIL עם

אנחנו מספקים לכם פלטפורמה דיגיטלית וכלים חכמים לניהול

:הרגולציה והציות במינימום זמן, סיכונים ועלויות

אנחנו מספקים לכם פלטפורמה דיגיטלית וכלים חכמים לניהול

,הרגולציה והציות במינימום זמן

:סיכונים ועלויות

.צ’קליסט ייעודי הכולל את חובות הציות והדיווח החלות על מנהלי תיקי השקעות

הצ’קליסט הורכב תוך התייעצות עם משפטנים ומומחים בתחום הרגולציה ומתוך היכרות

.מעמיקה עם דרכי הפעולה של מנהלי תיקי השקעות

צ’קליסט ייעודי הכולל את חובות הציות

.והדיווח החלות על מנהלי תיקי השקעות

הצ’קליסט הורכב תוך התייעצות עם משפטנים ומומחים בתחום הרגולציה ומתוך היכרות מעמיקה עם דרכי הפעולה של

.מנהלי תיקי השקעות

PIL מערכת חיפוש חכמה ומאגר ידע דינמי שמתעדכן באופן שוטף על ידי

.עם כל שינוי ברגולציה

מערכת חיפוש חכמה ומאגר ידע דינמי

PIL שמתעדכן באופן שוטף על ידי

.עם כל שינוי ברגולציה

אוטומציה של משימות הציות

אינטגרציה מלאה בין משימות הציות שלכם בחברה, מסמכי הרגולציה

.שלכם ודאטה הרגולציה הגנרי

אינטגרציה מלאה בין משימות הציות שלכם בחברה, מסמכי הרגולציה שלכם

.ודאטה הרגולציה הגנרי

:PIL היתרונות של

צ’קליסטים שפותחו תוך הקפדה על

בהירות והנגשה ומתוקפים על ידי מנהלי

תיקי השקעות בתהליך של חוכמת

ההמונים

צ’קליסטים שפותחו תוך הקפדה על בהירות והנגשה ומתוקפים על ידי מנהלי תיקי השקעות בתהליך של חוכמת ההמונים

מערכת חיפוש חכמה ומאגר ידע דינמי

שמתעדכן באופן שוטף על ידי

עם כל שינוי ברגולציה PIL

מערכת חיפוש חכמה ומאגר ידע דינמי שמתעדכן באופן

PIL שוטף על ידי

עם כל שינוי ברגולציה 

הטמעה בתוך כמה שעות עבודה

חיפוש חכם במסמכי הרגולציה

ובכל המסמכים שלכם שנמצאים

בפלטפורמה

חיפוש חכם במסמכי הרגולציה ובכל המסמכים שלכם שנמצאים בפלטפורמה

ניהול הידע של החברה

עם שותפי הציות

פלטפורמה שמאפשרת תיעוד מלא

של כל פעילויות הדיווח והבקרה

אצל מנהל תיקי ההשקעות

מחיר חודשי קבוע, ללא

עלויות נוספות של התקנה, הטמעה

או פיתוח

מחיר חודשי קבוע, ללא עלויות נוספות של התקנה, הטמעה או פיתוח

ממשק משתמש חדשני, נוח ויעיל

פלטפורמה מבוססת ענן

ומאובטחת בתקנים המחמירים

:כוללת PIL המערכת של

PIL Search

חיפוש חכם בכל הסדרות הרשות לניירות ערך

איתור רגולציות רלוונטיות תוך שניות

שירות עדכוני רגולציה בהתאמה אישית

PIL Checklist

רשימה מתעדכנת של חובות הציות והדיווח

הגדרת החובות בהתאם לצורכי מנהלי תיקי השקעות

הפעלת תזכורות אוטומטיות לדיווח ובקרה

PIL Task

ניהול משימות ותזכורות

שמירת מסמכים ותיעוד הדיווחים והבקרות

שיתוף ידע ועבודת צוות

 נמצאת בשימוש הרשות לניירות ערך PIL מערכת חיפוש הרגולציה של 

.במסגרת פיילוט במימון הרשות החדשנות

 

 בית השקעות IBI הצ’קליסט פותח במסגרת הפיילוט בשיתוף עם 

.ובמימון רשות החדשנות

נמצאת PIL מערכת חיפוש הרגולציה של

בשימוש הרשות לניירות ערך במסגרת

.פיילוט במימון הרשות החדשנות

 

 הצ’קליסט פותח במסגרת הפיילוט בשיתוף

בית השקעות ובמימון רשות החדשנות IBI עם

צרו קשר

service@globalpil.com