הופכת את הציות במנהלי תיקי השקעות PIL

מנטל לנכס

?’מתי בדקתם לאחרונה את העמידה שלכם בהוראות חוזר ‘הוראה לבירור צרכים

מתי בדקתם לאחרונה את העמידה שלכם

?’בהוראות חוזר ‘הוראה לבירור צרכים

?כיצד תועדה הבדיקה וכיצד מנוהלים המעקבים אחר יישום המלצות ובדיקות חוזרות

כיצד תועדה הבדיקה וכיצד מנוהלים

המעקבים אחר יישום המלצות ובדיקות

?חוזרות

?האם אתם יכולים לאתר את השאלות ותשובות בנוגע ל’הסדרת העיסוק’ בניהול תיקי השקעות

האם אתם יכולים לאתר את השאלות

ותשובות בנוגע ל’הסדרת העיסוק’ בניהול

?תיקי השקעות

?איפה נמצאת רשימת הבדיקות שאתם מבצעים לעמידה בהוראות ‘גילוי נאות’ ללקוח בתהליך ההצטרפות

איפה נמצאת רשימת הבדיקות שאתם

‘מבצעים לעמידה בהוראות ‘גילוי נאות

?ללקוח בתהליך ההצטרפות

גם אתם משתמשים עדיין בתיקיות ובקבצי אקסל ומזינים ידנית לתיקיות שלכם רגולציות

?רלוונטיות ומבצעים מעקבי ביצוע באמצעות היומן

גם אתם משתמשים עדיין בתיקיות קבצי

אקסל ומזינים ידנית לתיקיות שלכם רגולציות רלוונטיות ומבצעים מעקבי ביצוע באמצעות

?היומן

מודעים לקנסות והעיצומים ההולכים וגדלים על מנהלי תיקי השקעות במקרה של הפרת

?רגולציות אלו

מודעים לקנסות והעיצומים הולכים וגדלים

על מנהלי תיקי השקעות במקרה של הפרת

?רגולציות אלו

.זה סיפור אחר לחלוטין PIL עם

אנחנו מספקים לכם פלטפורמה דיגיטלית וכלים חכמים לניהול

:הרגולציה והציות במינימום זמן, סיכונים ועלויות

צ’קליסט ייעודי הכולל את חובות הציות והדיווח החלות על מנהלי תיקי השקעות 

  עם כל שינוי ברגולציה PIL מערכת חיפוש חכמה ומאגר ידע דינמי שמתעדכן באופן שוטף על ידי 

אוטומציה של משימות הציות ותזכורות אוטומטיות

אינטגרציה מלאה בין משימות הציות שלכם בחברה, מסמכי הרגולציה שלכם ודאטה הרגולציה הגנרי

:PIL היתרונות של

הצ’קליסט מנגיש את הוראות

הרגולציה באופן מעשי ופשוט

מעודכן בכל עת וקל להתמצאות

מעודכן בכל עת וקל להתמצאות

הטמעה פשוטה ומהירה

פלטפורמה מבוססת ענן

ומאובטחת בתקנים המחמירים

ניהול הידע של התאגיד

בצורה מרוכזת וכוללת

פתרון מקצה לקצה לנושאי ממשל תאגידי

מחיר חודשי קבוע

 

מחיר חודשי קבוע

 

ממשק משתמש חדשני, נוח ויעיל

:הפתרונות שלנו למנהלי תיקי השקעות

PIL Brief

שירות עדכוני רגולציה בהתאמה אישית

מקיף, כולל, עדכני והכי נוח שיש

PIL Search

חיפוש חכם בכל הסדרות רשות ניירות ערך

איתור רגולציות רלוונטיות תוך שניות

PIL Task

ניהול משימות ותזכורות 

שמירת מסמכים ותיעוד דיווחים

שיתוף ידע ועבודת צוות

PIL Checklist

רשימה מתעדכנת של חובות דיווח

הגדרת החובות בהתאם לתאגיד 

הפעלת תזכורות אוטומטיות לדיווח

PIL Doc

שמירת מסמכים תוך שיוך לרגולציות הרלוונטיות

חיפוש חכם ומהיר בכל המסמכים הנטענים

Standard

Basic

ניירות ערך-PIL Search
הסדרות ניירות ערך -PIL Brief
מנהלי תיקי השקעות -PIL Checklist
PIL Task
PIL Docs
כולל חבילת הדרכה והטמעה

 נמצאת בשימוש הרשות לניירות ערך PIL מערכת חיפוש הרגולציה של 

.במסגרת פיילוט במימון הרשות החדשנות

 

 בית השקעות IBI הצ’קליסט פותח במסגרת הפיילוט בשיתוף עם 

.ובמימון רשות החדשנות

צרו קשר