הודעה ללקוחות על עדכון צ'קליסט סוכנות ביטוח(דוגמה)