תנאי שימוש

הקדמה

ברוכים הבאים ל-“Global PIL” – מערכת מקוונת לחיפוש וניהול רגולציה (“המערכת“). הגישה למערכת היא באמצעות אתר האינטרנט https://il.globalpil.com (“האתר“). המערכת והאתר, לרבות המידע והשירותים הניתנים באמצעותם, ייקראו להלן יחדיו: “השירות“.

את השירות מפעילה ומנהלת חברת פיל מרקטפלייס בע”מ, ח.פ. 516068459, מרחוב המקובלים 5, הרצליה 4644719 (“מפעילת השירות” או “אנחנו“).

השימוש בשירות מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, וכן למדיניות הפרטיות של השירות ולהוראות נוספות שאנו עשויים להציג בפנייך (“אתה” או ה”לקוח“) בעת שתשתמש בשירות (יחדיו: “המסמכים המחייבים“).

פרטי הלקוח הם כפי שהשלמת אותם בהצעת המחיר, או כפי שתעדכן אותם במהלך השימוש בשירות, באמצעות ממשק המערכת.

בכל מקום בתנאי שימוש אלה שבו נאמר “אתה” או “הלקוח”, הכוונה גם לכל משתמש מורשה או מי מטעמך. “משתמשים מורשים” הם עובדי הלקוח שהלקוח התיר להם להשתמש במערכת לצרכיו הארגוניים הפנימיים של הלקוח.

המסמכים המחייבים הם חלק בלתי נפרד מהצעת המחיר לשירותי המערכת, שחתמת מול מפעילת השירות קודם שהצטרפת לשירות (“הצעת המחיר“). אנא קרא ותם בקפידה, שכן ביחד עם הצעת המחיר הם מהווים הסכם מחייב בינך ובין מפעילת השירות, ומגדירים את זכויותייך וחובותייך בעת שאתה, או מי מטעמך, משתמש בשירות. המסמכים המחייבים עשויים להשתנות מעת לעת ולכן אנו ממליצים להתעדכן בהם. אם אינך מסכים לתנאי המסמכים המחייבים – אתה מתבקש להימנע מלהשתמש בשירות.

המסמכים המחייבים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לכל המינים במידה שווה. כל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים, לפי העניין.

משמעות המונח “תוכן” או “תכנים” במסמכים המחייבים היא כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, או כל שילוב שלהם או חלק מהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם ודרך הצגתם.

השירות עשוי לכלול תרגום של תכניו לשפות אחרות. בכל מקרה של סתירה בין תוכן השירות בשפה העברית לבין תוכנו בכל שפה אחרת, הנוסח בעברית הוא הנוסח המחייב (למעט היכן שנאמר במפורש אחרת). 

על השירות - המערכת והאתר - בתמצית

המערכת – Global PIL היא מערכת מקוונת לחיפוש וניהול רגולציה (אסדרה), המשמשת ככלי מסייע לניהול תוכנית העבודה של הארגון בתחום האסדרה, תוך שימוש בכלי הניהול, ובאפשרויות וחתכי חיפוש מתקדמים.

המערכת כוללת, בין היתר, רשימות מותאמות של רגולציה הרלוונטית ללקוח; מערכת חיפוש חכמה לרגולציה הכוללת, בין היתר, חוקים, תקנות, חוזרים, גילויי דעת, עמדות, הליכי אכיפה, ועוד; מערכת תפעולית המאפשרת ללקוח לנהל את תוכנית העבודה, משימות, מסמכים, ועוד; קבלת עדכונים שוטפים על כל שינוי רגולטורי, לפי תחומי עניין, בהתאמה אישית לפי בחירת הלקוח; ועוד – הכל כפי שהוסכם עם מפעילת השירות בהצעת המחיר.

המערכת פועלת בארבע סביבות רגולציה שונות לבחירה – ביטוח, הון וחיסכון; ניירות ערך; בנקאות ונתוני אשראי; פרטיות ומאגרי מידע. כל סביבה דורשת מנוי נפרד. מפעילת השירות עשויה להפחית או להוסיף לסביבות הרגולציה בהן עוסקת המערכת, לפי שיקול דעתה.

האתר – האתר משמש כשער גישה מקוון למערכת, וכולל גם מידע תדמיתי ועיוני רב על אודות מפעילת השירות, תחומי פעילותה, שירותיה השונים, לקוחותיה, מייסדיה ועוד. האתר מאפשר לך, בין היתר, להצטרף באופן דיגיטלי לרשימת הדיוור של מפעילת השירות, לקבוע שיחת הדגמה עם נציגי השירות, לקרוא את הבלוג שלנו, ועוד.

למפעילת השירות מסור שיקול הדעת להחליט אילו שירותים, תכנים ומידע יוצגו בשירות, משך הזמן בהם יוצגו, מה יהיה מיקומם ועיצובם וכל עניין אחר הקשור בהם.

לתשומת ליבך –
• המידע והתכנים בשירות אינם משמשים חוות דעת, המלצה או הצעה לפעולה מסוג מסוים, ואין בהם תחליף לייעוץ פרטני המתחשב בנתונים ובצרכים הייחודיים של כל לקוח, או דרישות האסדרה החלות עליו. כל הסתמכות על התכנים, או כל מידע אחר המוצג בשירות, הם לפי שיקול דעתך ובאחריותך הבלעדית;
• השירות כולל מידע ותכנים בתחומים שונים, לרבות תחומים מקצועיים, משפטיים, כלכליים, או הכרוכים במומחיות כזו או אחרת. התכנים בשירות נועדו לספק מידע מקצועי והכוונה בלבד בתחום האסדרה, וככלי מסייע לגורמים מקצועיים בארגון, כגון עו”ד, רו”ח וקציני ציות. הם אינם מיועדים להחליף את שיקול הדעת של הלקוח;
• מפעילת השירות פועלת בכל עת כדי לפרסם ולעדכן את מסמכי הרגולציה במערכת בסמוך ככל הניתן לאחר פרסומם על-ידי המאסדר הרלוונטי, אך היא אינה מתחייבת לפרסם את תכני המערכת בתוך פרק זמן מסוים לאחר פרסומם. הנוסח המחייב הוא תמיד הנוסח כפי שהתפרסם ברשומות או על-ידי המאסדר הרלבנטי, ולא כפי פרסומו במערכת;
• השירות כולל גם רשימות תיוג (Checklists), הכוללות עיבוד כללי של הוראות הרגולציה. רשימות התיוג אינן מותאמות לצרכיו הפרטניים של הלקוח, אלא הן משמשות כהצעה לא מחייבת למיפוי החובות הרגולטוריות בתחום מסוים;
• בכל מקרה של ספק ביחס לצורך לקבלת חוות דעת או הכוונה מקצועית, עלייך לפנות אל הגורמים המקצועיים הרלבנטיים;
• על אף שמפעילת השירות נוקטת באמצעים לוודא כי המידע והתכנים שאנו מציגים בשירות הם נכונים, עדכניים ואמינים, מפעילת השירות אינה מבטיחה את מידת דיוקו, שלמותו ועדכניותו של המידע וכן את התאמתו לכל צורך;
• מאגרי התוכן של מפעילת השירות, לרבות מאגר החקיקה, אינם כוללים כל דבר חקיקה, הוראת דין, מסמך, חוזר, הנחיה, או הוראה שעוסקת בנושא הרלוונטי, אלא אך ורק מסמכים ופרטי תוכן שמפעילת השירות סברה, לפי שיקול דעתה, כי יש בהם עניין מובהק ללקוחות המערכת.

רישיון שימוש במערכת

בכפוף למילוי מלא ומדויק של הוראות המסמכים המחייבים, לרבות תשלום מלוא התמורה שנקבעה בהצעת המחיר, מעניקה מפעילת השירות ללקוח רשות לא ייחודית, מוגבלת בזמן לתקופת ההתקשרות, הדירה, בלתי ניתנת להעברה וללא זכות למתן רישיונות-משנה, לאפשר למשתמשים מורשים מטעם הלקוח להשתמש במערכת לצרכיו הפנימיים של הלקוח.

הלקוח מתחייב לאפשר גישה למערכת למשתמשים מורשים בלבד ולנהל פיקוח הדוק על זהות המשתמשים המורשים מטעמו. הלקוח לא יאפשר למי שאינו משתמש מורשה להשתמש במערכת באמצעות הרשאת הגישה שניתנה לו בהתאם למסמכים המחייבים.

רישיון זה אינו מתיר ללקוח להשתמש במערכת באופן מסחרי בדרך כלשהי, החורגת משימוש ארגוני פנימי. בכלל זה, אין להציג או להעמיד לרשות הציבור תוכן מהמערכת באופן פומבי, ואין למכור או לתת זכות גישה למערכת לכל צד שלישי.

כניסה למערכת

האתר מיועד לצפייה לציבור הרחב והגישה אליו אינה מוגבלת. הכניסה למערכת מיועדת ללקוחות רשומים בלבד, שאישרו את הצעת המחיר של מפעילת השירות, ולמשתמשים מורשים מטעמם בלבד, וזאת באמצעות הזנת פרטי גישה שתמסור מפעילת השירות ללקוח.

הרישום לשירות יתאפשר ללקוחות שהתאגדו כתאגידים רשומים (כגון חברה, עמותה, או שותפות רשומה) או ללקוחות שלא נרשמו כתאגיד (לרבות עוסק מורשה) – שהם בני 18 ומעלה בלבד. אתה מאשר ומצהיר כי הלקוח התאגד ונרשם כדין, או כי אתה בן 18 ומעלה. אם גילך נמוך מ-18, לא תוכל להירשם לשירות.

לאחר שתאשר את הצעת המחיר, מפעילת השירות תשלח אליך קישור לטופס מקוון, שבו תוכל להזין את פרטי המשתמשים המורשים מטעמך, לרבות שם מלא, טלפון וכתובת דוא”ל, כדי שנוכל למסור להם את פרטי הגישה לשירות. לאחר כניסה ראשונה למערכת של כל משתמש מורשה, הוא יידרש לאשר את תנאי המסמכים המחייבים וכן להשלים את תחום העיסוק שלו ואת מספר תעודת הזהות.

על אף שהשימוש באתר אינו כרוך ברישום, מדורים שונים בו, כגון ההצטרפות לרשימת הדיוור של מפעילת השירות, או האפשרות לקבוע שיחת הדגמה מול נציגי השירות – עשויים להיות כרוכים ברישום ובמסירת פרטים אישיים ומזהים, כגון שם מלא, תפקיד, טלפון, כתובת דוא”ל, תחומי עניין, ופרטים נוספים לפי הצורך. תוכל להשלים את הפעולה המקוונת בכל אחד מהמקרים האלה לאחר מסירת הפרטים המתבקשים במהלכה ולאחר שהתקבלה הסכמתך למסמכים המחייבים, ככל ונתבקשה.

עליך למסור תמיד רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים. פרטים שגויים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש במלוא תכונות השירות, לסכל את ההתקשרות איתך ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר אתך.

מפעילת השירות רשאית לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי נוספות או אחרות. שמור על פרטי הגישה לשירות בסודיות גמורה בכדי למנוע שימוש לרעה בהם.

מפעילת השירות תשתמש בפרטיך האישיים בהתאם למדיניות הפרטיות של השירות, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.

ביטול או השעיית חשבונך בשירות

מפעילת השירות רשאית למנוע ממך להשתמש בשירות, לפי שיקול דעתה, וכן היא רשאית לחסום את גישתך לשירות, או לבטל או להשעות את חשבונך בו, בין היתר בכל אחד מהמקרים הבאים –
• אם מסרת פרטים בדויים או שגויים;
• אם ביצעת מעשה או מחדל, הפוגע, או עלול לפגוע, במפעילת השירות, או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות אחרים או ספקים ושותפים של מפעילת השירות;
• אם השתמשת בשירות, או באילו מתכניו, כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי, או כדי לאפשר, לסייע, או לעודד את ביצועו של מעשה כזה;
• אם הפרת את תנאי המסמכים המחייבים או הצעת המחיר;
• אם תעשה כל פעולה שתמנע מאחרים להשתמש בשירות בכל דרך שהיא;
• לפי צו שיפוטי, או הוראה של רשות או ערכאה מוסמכת;
• אם יש לך חוב כספי למפעילת השירות וחלף המועד לתשלומו;
• אם מסרת או חשפת את פרטי הגישה לשירות שהוקצו לך לשימושו של צד שלישי, או אם נתת לצד שלישי זכות גישה לשירות בדרך כלשהי;
מפעילת השירות רשאית להפעיל אמצעים שונים לניטור הפעילות בו, על-מנת לאתר מקרי הונאה או שימוש לרעה בשירות. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת, מפעילת השירות שומרת את הזכות לחסום או לבטל את גישתך או רישומך לשירות, לפי שיקול דעתה, במידה וסברה כי חשבונך בשירות שימש לביצוע מעשים כאמור.

 

אזור אישי

כחלק משירותי המערכת, מפעילת השירות מאפשרת לך גישה לאזור אישי במערכת (“אזור אישי”). האזור האישי מאפשר לך לרוב לעיין במידע ובתכנים שטענת או סימנת, לנהל את רשימת המועדפים והתחומים שאתה מבקש לקבל בהם עדכונים, לעדכן את פרטיו האישיים של המשתמש המורשה, ולבצע פעולות שונות נוספות.
בנוסף לכל הוראה אחרת במסמכים המחייבים, הכללים הבאים נוגעים לשימושך באזור האישי בשירות –
• אין לשתף את האזור האישי ואין לאפשר לכל צד שלישי גישה לאזור האישי. כמו כן, אין לעשות דבר שיסכן את אבטחת המידע באזור האישי;
• במקרה שייוודע לך או ככל ותחשוד באופן סביר כי תנאי האבטחה הופרו או נפרצו, לרבות, ללא הגבלה, כל אובדן, גניבה או מסירה בלתי מאושרת של פרטי הגישה לאזור האישי או למערכת, עליך להודיע על כך מיד למפעילת השירות ולפעול בהתאם להנחיותיה;
• אתה אחראי על כל פעולה שמתרחשת באמצעות האזור האישי, בין שהפעולות הללו התבצעו על ידך ובין שלא, לרבות, למען הסר ספק, פעולות שהתבצעו על ידי משתמשים מורשים מטעמך;
• אתה מתחייב לפקח על אזורך האישי ולמנוע את שימוש בו על-ידי כל צד שלישי.

 

תמורה

השימוש באתר אינו כרוך בתשלום. השימוש במערכת כרוך בתשלום. מפעילת השירות רשאית להציע תקופות ניסיון או הדגמה לשימוש בשירות, לפי שיקול דעתה.
בתמורה עבור השימוש במערכת ורישיון השימוש שניתן לו, ישלם הלקוח למפעילת השירות את התמורה בשיעור שהוסכם בין הלקוח למפעילת השירות בהצעת המחיר. לרוב, השימוש במערכת יהיה כפוף לרכישת מנוי תקופתי, שעלותו משתנה בהתאם להיקף המידע, איזו מבין סביבות הרגולציה במערכת שרכש הלקוח, ומספר המשתמשים המורשים מטעמו.
מפעילת השירות תשלח ללקוח דרישות תשלום, בשיעור ובתדירות כפי שהוסכם בהצעת המחיר. דרכי התשלום האפשריות יפורטו בדרישת התשלום. לכל תשלום יתווסף מע”מ כדין. מפעילת השירות רשאית לקבוע מאת לעת דרכי תשלום נוספות או אחרות.
מפעילת השירות לא תעניק החזר כספי בשל בקשת לקוח להתנתק מהשירות במהלך תקופת ההתקשרות שנקבעה בהצעת המחיר.
מבלי לגרוע מכל זכות המסורה למפעילת השירות לפי המסמכים המחייבים או הוראות כל דין, איחור בתשלום העולה על 10 ימים ייחשב להפרה של ההסכם, המזכה את מפעילת השירות בקבלת התשלום כשהוא נושא הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן – מהמועד שנקבע לתשלום ועד למועד פירעונו המלא בפועל – בצירוף ריבית בשיעור חודשי של 1% (אחוז אחד), המצטברת אחת לרבעון על הקרן העדכנית.
להסרת ספק, ביטול ההתקשרות בין הצדדים מחמת אי-תשלום במועד של התמורה, או כל חלק ממנה, לרבות ניתוק הלקוח מהשירות בשל כך, אין בו כדי לגרוע מחובת הלקוח לפרוע במלואו כל תשלום למפעילת השירות.
התנאים שהוסכמו בין מפעילת השירות ללקוח בהצעת המחיר תקפים אך ורק לתקופת ההתקשרות שהוסכמה, ולא ייחשבו כתקדים המחייב את מפעילת השירות לאחר מכן.

דיוור ומידע שיווקי

הרישום כלקוח לשירות, השימוש במדורי האתר המחייבים רישום ומסירת פרטים, וכן אישורך את המסמכים המחייבים, מעיד על הסכמת הלקוח והמשתמשים המורשים לקבלת דברי פרסומת ודיוור ישיר ממפעילת השירות, כמשמעות הדברים בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב–1982, ובחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981. דברי הפרסומת יישלחו אליך באמצעות פרטי הקשר שמסרת למפעילת השירות. בכל עת, תוכל לחזור בך מהסכמתך ולהודיע על סירובך לקבל דברי פרסומת, דרך כלל או מסוג מסוים, על-ידי משלוח הודעת סירוב. הדרך למשלוח הודעת הסירוב תפורט בדברי הפרסומת. מפעילת השירות רשאית גם לפנות אליך בהודעות תפעוליות בטיבן, לרבות סקרי שביעות רצון.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני ובפרט זכויות היוצרים, באתר, במערכת, בשירותים הניתנים בהם ובכל התכנים בהם, לרבות עיצוב גרפי, תרשימים, צילומים, קוד מחשב, תמונות, טקסטים, מולטימדיה ועוד, הן של מפעילת השירות בלבד, או של צדדים שלישיים שהתירו למפעילת השירות להשתמש בהם (כגון שותפים עסקיים) – וזאת למעט תכנים שהלקוח טוען למערכת / לאזור האישי, ולחוקים ותקנות שאינם מוגנים בזכויות יוצרים.
אין להעתיק, להפיץ, לבצע בפומבי, לשדר, להעמיד לרשות הציבור, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מאלה, בכל דרך או אמצעי, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש ממפעילת השירות או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).
סימני מסחר של מפעילת השירות, הרשומים ושאינם רשומים, הם קניינה של מפעילת השירות בלבד. אין להשתמש בהם בלא קבלת הסכמה ממפעילת השירות בכתב ומראש. סימני מסחר ומודעות פרסומת של מפרסמים בשירות (ככל שישנם, לרבות שותפים עסקיים ונותני חסות) הם קניינם של הגורמים כאמור ואין להשתמש בהם בלא הסכמה.

השימוש בשירות

אתה מתחייב ומאשר כי אתה בעל הזכות והסמכות להשתמש בשירות ולהתחייב במסמכים המחייבים. אתה מסכים למלא אחר מלוא הוראות המסמכים המחייבים ולציית להוראות כל דין.
אין להשתמש בשירות בכל דרך שאינה מפורטת במסמכים המחייבים, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת של מפעילת השירות לכך, מראש, בכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (ככל שתינתן). בפרט –
• אין להשתמש בשירות באופן המהווה או העלול להוות עבירה פלילית או עוולה אזרחית בהתאם להוראות כל דין, או הפוגע בזכויותיו של צד שלישי כלשהו, לרבות הזכות לפרטיות או זכויות קניין רוחני;
• אין להעתיק ולהשתמש בתכנים מהשירות, לרבות בשירותים מקוונים, אתרים וביישומונים, בפרסומים דיגיטליים, בפרסומים דפוס, וכיו”ב;
• אין להפעיל אמצעים לעקיפה, נטרול או התגברות על מנגנוני האבטחה בשירות, ואין לפגוע או להפריע בדרך כלשהי לפעילותו התקינה;
• אין להפעיל כל יישום מחשב, או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מהשירות. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר מידע שיכילו תכנים או מידע מהשירות;
• אין להציג תכנים מהשירות בכל דרך שהיא, ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת המשנים את עיצובם או מחסירים מהם תכנים כלשהם;
• אין לקשר לשירות מכל מקור המכיל תכנים שפרסומם אסור בחוק.
• אין להעלות לשירות כל תוכן שהוא בלתי חוקי, בעל אופי מיני בוטה, עוין, מזיק, מאיים, גזעני, פוגע בזכויות צדדים שלישיים, מעודד ביצוע עבירה פלילית, עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית, מוציא לשון הרע, פוגע בפרטיות או מהווה הפרה אחרת של החוק.
אתה מתחייב שלא להטעות, להונות, להציג מצגים כוזבים או למסור מידע שגוי בעת השימוש בשירות וכי תפעל בתום לב כלפי מפעילת השירות בעת שתשתמש בשירות.

אחריות

בכל מקום במסמכים המחייבים בו מפורטת אחריותה של מפעילת השירות, או היעדרה של אחריות כאמור, תהיה הכוונה גם לאחריותם של עובדיה, מנהליה והפועלים מכוחה או בשמה, לרבות יועציה ובכלל זה עורכי הדין המייעצים לסביבות השירות, כדוגמת סביבת הפרטיות.
התכנים ותכונות השירות ניתנים לשימוש כמות שהם (AS-IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם או לקוח. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילת השירות בגין תכונות השירות, המערכת, והאתר, יכולותיהם, מגבלותיהם, התכנים המוצגים בהם והתאמתם אליך ולצרכי הלקוח. השימוש בשירות הוא באחריותו המלאה והבלעדית של הלקוח והמשתמשים המורשים מטעמו.
למרות שמפעילת השירות עושה ותעשה מאמצים לוודא את איכות, אמינות, שלמות ורמת הדיוק והעדכון של התכנים בשירות, תיתכן אפשרות שבמידע בשירות נפלו שיבושים, שגיאות או אי דיוקים. מפעילת השירות אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש, טעות או שגיאה בתכני השירות או תכונותיו, ואינה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, תוצאתי או אגבי, הנגרם או שייגרם לך בשל הגישה לשירות והשימוש בו, או בשל מניעה כל שהיא מהגישה לשירות או השימוש בו.
מפעילת השירות אינה מתחייבת ששירותי ותכני השירות לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי ומאגרי מפעילת השירות, או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכול, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל מפעילת השירות או אצל מי מספקיה. מפעילת השירות מיישמת אמצעי אבטחה מקובלים לצורך שמירת סודיות המידע האישי והמסחרי בשירות. למרות זאת, קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים של מפעילת השירות, שלא ניתן לשלול לחלוטין.
הלקוח נושא באחריות לתקינות הקישוריות בין מערכות המחשב והתקשורת שלו לבין המערכת וכן לנקיטת אמצעי אבטחה סבירים ברכיבי התוכנה, החומרה, הטכנולוגיה והתקשורת הנתונים לשליטתו.

שיפוי

בכפוף להוראות כל דין או כל רשות מוסמכת, אתה מתחייב לשפות את מפעילת השירות, עובדיה, מנהליה, או מי מטעמה, עבור כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו למי מהם עקב הפרת תנאי שימוש אלה או אילו מהמסמכים המחייבים או הצעת המחיר.

קישורים

אנו עשויים להציב בשירות קישורים (Links) לעמודים, אתרים ותכנים שונים ברשת, שאינם של מפעילת השירות או מטעמה, ומפעילת השירות אינה שולטת או מפקחת עליהם. מפעילת השירות אינה אחראית לתוכנם, שלמותם, אמינותם, עדכניותם וחוקיותם של התכנים אליהם יובילו הקישורים הללו, להתאמתם לצרכיך, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות, או לנזקים מכל סוג שעשויים להיגרם לך עקב הסתמכות או שימוש במידע שאליו יפנו הקישורים. מפעילת השירות אינה מתחייבת כי הקישורים בשירות יהיו תקינים ויובילו אותך למקור פעיל, והיא רשאית להסיר מהשירות קישורים שנכללו בו בעבר ולהוסיף קישורים חדשים, לפי שיקול דעתה.

ערוצי מדיה חברתית

השירות כולל גם הפניות לערוצי מדיה חברתית שונים של מפעילת השירות, כגון העמודים שמפעילה מפעילת השירות ב- Facebook, YouTube, LinkedIn ועוד. השימוש בשירותים המקוונים הללו, שמפעילים צדדים שלישיים, נעשה על אחריותך בלבד ומטבעו הוא כפוף להסכמים המשפטיים (כגון תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות) המסדירים את פעילותם של כל אחד מערוצי המדיה החברתית הללו.

תכנים מסחריים

מפעילת השירות עשויה להציב באתר ובמערכת תכנים בעלי אופי מסחרי או פרסומי, לרבות תכנים שמקורם בשותפים עסקיים ונותני חסות. מפעילת השירות לא תישא בכל אחריות לתכנים מטעם צדדים שלישיים. מפעילת השירות אינה כותבת, בודקת, מוודאת או עורכת את תוכן הפרסומים הללו. האחריות לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. פרסום תכנים מסוג זה בשירות אינו המלצה לרכוש את השירותים או המוצרים נשוא הפרסום. כל עסקה שתעשה בעקבות תכנים מסחריים בשירות תיקשר ישירות בינך לבין המפרסם הרלוונטי. למעט היכן שנאמר מפורשת אחרת, מפעילת השירות אינה צד לכל עסקה כאמור ולא תישא באחריות לכל עסקה מסוג זה.

שינויים והפסקת פעילות

מפעילת השירות רשאית להסיר, לתקן, לעדכן, לשנות או להוסיף כל חלק מהמידע והתכנים בשירות, מעת לעת, לפי שיקול דעתה, וכן להפסיק את פעילות השירות לצרכי תחזוקה או לכל צורך אחר. מפעילת השירות רשאית גם לשנות את מבנה השירות, המראה שלו ועיצובו, את היקף וזמינות השירותים בו ותהיה רשאי לשנות כל היבט אחר הכרוך בשירות – בלא צורך להודיע על כך מראש.
מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות. לא תהיה לך כל טענה או דרישה כלפי מפעילת השירות בשל שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו כשנבצע אותם. מפעילת השירות רשאית להפסיק בכל עת את מתן השירותים בשירות, כולם או מקצתם, בכפוף להוראות כל דין.

דין וסמכות שיפוט

על השימוש בשירות, או בכל מקרה של מחלוקת בינך לבין מפעילת השירות, יחול הדין הישראלי בלבד, ללא כללי ברירת הדין הקבועים בו וללא תלות במיקומך בפועל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהמסמכים המחייבים, או מהשירות, או בכל מחלוקת בינך לבין מפעילת השירות, הוא בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב-יפו, ישראל.

שינוי במסמכים המחייבים

מפעילת השירות רשאית לשנות מעת לעת את הוראות תנאי שימוש אלה וכל אחד מהמסמכים המחייבים. במידת האפשר ואם נבצע במסמכים המחייבים שינויים מהותיים, נפרסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר, או בממשק המערכת, או שנודיע לך על כך באמצעות פרטי הקשר שמסרת לנו.
הקישורים למסמכים המחייבים המוצבים בשירות יקשרו תמיד לנוסח העדכני של המסמכים המחייבים. המשך שימוש בשירות לאחר שנפרסם את המסמכים העדכניים, מעיד על הסכמתך להם. מפעילת השירות רשאית לבקש את הסכמתך המחודשת להסכמים המחייבים, או אילו מהם, בכל מקרה של שינוי כאמור, לפי שיקול דעתה.

פרטיות

מפעילת השירות מכבדת את פרטיותך בעת שאתה משתמש באתר, במערכת, או בכל שירות אחר של מפעילת השירות. מדיניות הפרטיות של השירות היא חלק בלתי נפרד מהמסמכים המחייבים. מכיוון שמדיניות הפרטיות עשויה להשתנות לפי הצורך, מומלץ שתחזור ותעיין בה מעת לעת.

העברת זכויות

אינך רשאי להמחות כל זכות או חיוב לפי המסמכים המחייבים וכן אינך רשאי לשעבד, להסב, למשכן, או לתת זכויות כלשהן לכל צד שלישי באלה ללא אישור מפעילת השירות בכתב ומראש. כל מעשה או מחדל בניגוד לאמור – בטלים. אתה מסכים כי מפעילת השירות רשאית להעביר את זכויותיה והתחייבויותיה לפי המסמכים המחייבים, לפי שיקול דעתה, לרבות בכל מקרה של מיזוג או רכישה, ובלבד שמקבל ההעברה יקבל כלפיך את התחייבויות מפעילת השירות לפי המסמכים המחייבים.

שונות

גם ככל שמפעילת השירות לא תאכוף כל הוראה באילו מהמסמכים המחייבים, אין בכך כדי לגרוע מכוחה המחייב של ההוראה ומכל זכות או סעד המסורים למפעילת השירות. אם, מכל סיבה, ערכאה מוסמכת תקבע שהוראה כלשהי במסמכים המחייבים היא בלתי תקפה או בלתי ניתנת לאכיפה, הוראה זו תיאכף במידה האפשרית המותרת. שאר ההוראות במסמכים המחייבים יעמדו במלוא התוקף.

פנה אלינו

מפעילת השירות מקפידה לקיים את הוראות הדין ומכבדת את זכויות משתמשי השירות והציבור הרחב. אם אתה סבור כי פרסמנו בשירות תוכן שגוי או בלתי מדויק, או הפוגע בך מטעם כלשהו, או המפר את זכויותיך, וכן במידה ויש לך כל שאלה, הצעה, תלונה וכדומה, אנא פנה אלינו באמצעות כל אחת מדרכי יצירת הקשר הבאות, ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם –
• דואר-אלקטרוני:service@globalpil.com ;
• טופס יצירת הקשר המקוון בעמוד הבית של האתר;
• דואר: פיל מרקטפלייס בע”מ – מרחוב המקובלים 5, הרצליה 4644719.